Славко Вејиновић: ВУКОВА ЗАДУЖБИНА У XX И XXI ВЕКУ

ISBN: 978-86-87005-09-9

О књизи

Посла око израде књиге Вукова задужбина у XX и XXI веку прихватио се Славко
Вејиновић, саветник Вукове задужбине, аутор запажене књиге Задужбинарство
код Срба (Вукова задужбина, 2012). Он је на сажет начин изложио историјат Вукове
задужбине, основане 1937. и угашене почетком Другог светског рата. Подробније је
описао иницијативе за њено оснивање 1987. године, рад њених огранака, изложио
укупну њену издавачку делатност. Посебни одељци посвећени су Даници и Даници
за младе, листу Задужбина, едицијама: Синтезе, Посветни зборници и монографије,
Научна издања, раду на Сабраним делима Вука Караџића. Драгоцени труд Вејиновић је
уложио у вишегодишње праћење свих осталих облика рада Вукове задужбине, будући
да је као уредник листа Задужбина педантно водио летопис најважнијих збивања.
Описао је рад Трибине Вукове задужбине и Вуковог читалишта, начинио је преглед
годишње награде Вукове задужбине која се додељује за науку и уметност, преглед
значајнијих посета Вуковој задужбини, представио протоколе о сарадњи, органе и тела
Задужбине, указао на беседе и беседнике на њеним скупштинама, развио је прелепу
плаву заставу Вукове задужбине. Посебна вредност ове књиге јесте каталог сталне
музејске поставке – „Дарови Вуковој задужбини“, као и опис и историјат Дома Вукове
задужбине, најлепше и најстарије сачуване зграде на Теразијском гребену. Ову књигу с
поносом потписујем уз напомену: Ово је Вукова задужбина.

Др Миодраг Матицки

Славко Вејиновић: ВУКОВА ЗАДУЖБИНА У XX И XXI ВЕКУ