Даница за 2015. годину представљена је у Десетој гимназији „Михајло Пупин“ на Новом Београду. Учествовали су аутори и Гордана Малетић, члан редакције, Рајко Лукач, Бранко Стевановић, Љиљана Дугалић и Марко Половина, ученик II7 Гимназије као и Љубомир Милутиновић, управник Вукове задужбине и Љиљана Симић, уредница Вуковог читалишта.

Даница за 2015. годину представљена у Десетој гимназији „Михајло Пупин“