Удружење „Чувари дела Вука Караџића” интензивно и континуирано ради на очувању ћирилице, лепог српског језика, високог нивоа језичке културе и традиције нашег народa. У прилици смо да вам понудимо сарадњу следеће садржине – организацију језичких радионица под називом „Култура пословне комуникације”. Стручни професори српског језика и књижевности, аутори акредитованих семинара из области језика, писане и усмене језичке културе, доказани у струци, прегаоци у подизању опште културе нашег града, осмислили су језичке радионице како би пословним секретарима, заинтересованим лицима (референтима, комерцијалистима, ПР, менаџерима итд.) омогућили освежавање и обнављање језичких знања, отклањање конкретних недоумица, упознали их са најчешћим језичким омашкама, допуњеним правописним правилима, а све кроз прилагођен и поједностављен приступ.

Језик је основно средство комуникације којим се сви служимо, најсавршенији алат свима доступан, урођен и потребан. Ваљана употреба српског језика јесте дужност у очувању бића Српства, али и врло јасна и очигледна порука коју о себи шаљемо другима. Имиџ фирме се гради и њеним иступањем у јавном простору, у чему употреба језика има очигледан утицај.

ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – пакет од три повезане радионице

  1. Правописна правила – основна правописна правила српског језика: велико и мало слово, састављено и растављено писање речи, полусложенице, скраћенице, интерпункција итд; повезивање граматике и правописа: гласовне промене у правопису (промене и одступања од њих), писање: бројева (датума), суперлатива, аориста помоћног глагола бити, футура првог, номинатива и генитива именица са наставком –лац, напоредних односа итд.); једна или две радионице;
  2. Језичка култура – усавршавање стила: лексичке и стилске вежбе: како се правилно каже (у вези са, договорити се о, разговарати о питању, због/ради, глагола требати и сл.), композиција реченице; административни стил, писање службених и приватних писама, мејлова, фразе учтивости и сл.
  3. Медијска писменост – умеће јавног наступа.

ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ за децу запослених

Појединачне услуге:

  1. Лекторисање текстова различите садржине, сајтова, памфлета, монографија, др. издања итд.
  2. Писање текстова за сајтове и др. потребе у договору са послодавцем;
  3. Консултације и предавања за конкретне недоумице које су вам потребне (које нам доставите).

Позивамо вас да будете чланови Удружења „Чувари дела Вука Караџића” и на тај начин подржите наш рад. Чланство може бити активно – укључивање у рад Удружења, и пасивно – плаћањем чланарине или донацијом подржавате прегалаштво у очувању српске културе, традиције, језика и ћирилице, рад са младим нараштајима и афирмисање српства у (културној) јавности.

Уколико се одлучите да будете донатори нашег Удружења у износу од 10.000,00 динара добијате једну језичку радионицу гратис по вашем избору.

Уколико се одлучите да будете пасивни чланови Удружења и на тај начин подржите наш рад, јавно ћемо вам захвалити и истаћи то у нашим активностима и програму.

Контакт особа је проф. Сања Перовановић: 064-222-05-14.

Срдачан поздрав!

КУЛТУРА ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ