Пример стране

Ово је пример стране. Другачија је од чланка блога зато што ће стајати на једном месту и појављиваће се у кретању вашег веб места (у већини тема). Већина људи почиње са страном О која их упознаје са могућим посетиоцима веб

О нама

Вукова задужбина основана је 1987. године. Иницијатива за њено оснивање потекла је од Одбора за обележавање 200 годишњице рођења Вука Стефановића Караџића, кога су чинили представници Српске академије наука и уметности и других најзначајнијих научних, образовних и културних организација и

Вук и његово дело

Вук Стефановић Караџић – живот   „Докле год живи језик, докле га љубимо и почитујемо, њим говоримо и пишемо, прочишћавамо га, умножавамо и украшавамо, дотле живи народ; може се међу собом разумијевати и умно сједињавати; не прелива се у други,

Дела Вука Караџића

ДЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ ЈЕЗИКА И НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814) – Вук се изјашњава за нови правопис: »Пиши као што говориш, а читај како је написано» Српска граматика (1814, 1818. и, на немачком, са Гримовим предговором,1824) Српски ријечник

Издавачка делатност

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque faucibus scelerisque rhoncus. Praesent eget tempor arcu. Nulla a turpis eu odio aliquet porttitor nec in dui. Cras luctus est non nisl luctus malesuada. Mauris ut nisi interdum, vehicula libero et,

Очување српске духовне баштине

Иницијатива за нови правопис Израда детаљног програма Вукове школе српског језика и културе (Друштво за српски језик и књижевност, Филолошки факултети у Београду, Новом Саду, Нишу, Бањалуки, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, Вукова задужбина), Иницијатива за

Контакт

Адреса Вукове задужбине: Краља Милана бр. 211000 Београд Телефони: +381 11 2682-803 и +381 11 2683-890 Факс: +381 11 2685-752 Текући рачун: 205-8530-09 Имејл адресе: slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs

Постаните задужбинар

Вукова Задужбина позива вас да јој приступите и да учествујете у остваривању њених програмских задатака и циљева, у духу трајних вредности Вуковог дела. Установе и предузећа, организације и заједнице које приступе Задужбини и обезбеде улог од четрнаест хиљада (14.000) динара,

Даница

Свесни да ни основно, ни средње, ни високо образовање не прати прибрано и правовремено све друштвеноисторијске промене, превирања и лутања, уредници Данице“ преузели су на себе одговорност да удовоље захтевима и изазовима историјског тренутка. Покушали су, на пример, да брижљивим

Задужбина

97 БРОЈЕВА ЛИСТА „ЗАДУЖБИНА“ Верни пратилац Вукове задужбине Вукова задужбина од 1988. године издаје свој лист Задужбина. То је публикација препознатљивог изгледа и садржаја, која прати најважнија збивања у култури, науци, просвети, уметности, народној књижевности, историји и бележи све значајне

Сарадња са Србима изван Србије

Утврђивање датума и припреме изложбе „Српска књига у Бечу у 18.и19.веку“ (Народна библиотека Србије, Матица српска, Друштво за ширење дела Вука Караџића у Бечу, Вукова задужбина), Оснивање и помоћ у утврђивању програма огранака Вукове задужбине у дијаспори, Помоћ и подршка

Дом Вукове задужбине

Дом Вукове задужбине

Дом Вукове задужбине у Београду (Краља Милана 2) била је кућа некадашњег трговца Димитрија Мите Голубовића, саграђена 1870/71. године. Зграда је зидана по пројекту архитекте Александра Бугарског, једног од највећих српских архитеката XIX века. Архитекта Бранко Таназевић је 1912. године

ОГРАНЦИ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Вукова задужбина оснива своје огранке у земљи, заграничју и дијаспори и они представљају важан облик њеног рада. Ширећи мрежу огранака на целом српском културном простору, Задужбина доприноси бољем међусобном упознавању и повезивању српског народа на заједничким и важним задацима којима

Награде Вукове задужбине

Вукова задужбина од 1990. године додељује годишње награде за науку и за уметност. Награђује се по једно дело у области науке и у области уметности објављено, изведено или приказано у времену од 1. октобра претходне до 1. октобра текуће године.

Редакција „Задужбине“

Редакција „Задужбине“

Главни и одговорни уредник: Славко Веиновић Славко Веиновић   Чланови: Бранко Златковић Будимир Поточан Срето Танасић Вера Миланковић Јелена Јовановић Радомир Ј. Поповић Милорад Јовановић Милош Немањић Вера Танасковић Ненад Бељинац Илија Милошевић, ликовно-графички уредник Ружа Милојевић, лектор и коректор

Уређивачки одбор „Данице“

Уређивачки одбор „Данице“

Главни и одговорни уредник  Миодраг Матицки Уредници: Миодраг Матицки и Нада Милошевић-Ђорђевић Секретар Редакције: Снежана Бојић Коректура и техничка редакција Вукова задубина

Дигитална архива – Задужбина

Дигитална архива – Задужбина

Преузмите дигиталне примерке Задужбине:

Летопис Вукове задужбине

[ditty_news_ticker id=“213″ mode=list]

Органи и тела Вукове задужбине (1987–2020)

Вукова задужбина има своје органе и тела, чије су функције и делокруг рада утврђене Статутом Задужбине. Скупштина Вукове задужбине је њен највиши орган коју чине представници потписника Споразума о оснивању Задужбине и задужбинари који присуствују седници. Скупштина бира председника и

Сабрана дела Вука Караџића

ПРЕПИСКА XIII (1863–1864)   Издавањем XIII књиге ПРЕПИСКЕ (1863–1864) у 2014. години заокружен је рад на Сабраним делима Вука Караџића, најзначајнијем архивском извору за проучавање српске књижевности и културе XIX века. Књигу су уредили др Миодраг Матицки и проф. др

Дигитална архива – Даница

Даница – двадесето годиште – 2013 (DjVu) Даница – четрнаесто годиште – 2007 (DjVu) Даница – дванаесто годиште – 2005 (DjVu) Даница – једанаесто годиште – 2004 (DjVu) Даница – десето годиште – 2003 (pdf)

Дигитализација Сабраних дела Вука Стеф. Караџића

У оквиру дигитализације Сабраних дела Вука Стеф. Караџића, у 36 књига, у првом плану је рад на Преписци (I – XIII) Вука Стеф. Караџића, која представља најзначајнији архив српске културе XIX века. Поред тога, што ће свих 13. књига Преписке

Бивши председник Скупштине Вукове задужбине – Др Миодраг Матицки

Миодраг Матицки рођен је 1. новембра 1940. године у Великом Средишту, крај Вршца. Читав радни век, од звања асистента до научног саветника, као руководилац више научних пројеката и директор, провео је у Институту за књижевност и уметност у Београду. Објавио

НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА ШУМАДИЈЕ

ЖУПА БЕЛИЦА Један од предвиђених задатака у оквиру пројекта „Нематеријална култура Шумадијеˮ, који финансира Министарство културе и информисања Републике Србије, а реализује се у Вуковој задужбини, био је парцијално теренско истраживање традиционалне народне културе у Шумадији. Ово истраживање спровели су

Пројекти

Дигитална изложба „Вук и Немци” Нематеријална култура Шумадије

ОГРАНАК ЗАДУЖБИНЕ У ЧАЧКУ – УДРУЖЕЊЕ „ЧУВАРИ ДЕЛА ВУКА КАРАЏИЋА”

Март – месец српског језика и наши Расковничари у Ивањици Прeкo стo учeникa прoшлo крoз рaдиoницe пoсвeћeнe oчувaњу српскoг jeзикa и jeзичкe културe „Игре за незаборав” Међународни дан дечје књиге, 2. април, обележен је у Основној школи „Милинко Кушић” у

Огранак Вукове задужбине у Вуковару

23. фебруар 2023. Нeoпхoднo je oчувaти нaстaву нa мaтeрњeм jeзику Пoвoдoм мeђунaрoднoг дaнa мaтeрњeг jeзикa у Вукoвaру je oдржaнa трибинa o прoблeмимa у нaстaви нa српскoм jeзику. Прoгрaм пoсвeћeн Meђунaрoднoм дaну мaтeрњeг jeзикa, Oгрaнaк Вукoвe зaдужбинe у Вукoвaру oдржaвa свaкe

АКТУЕЛНИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА И ТЕЛА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Проф. др Бошко Сувајџић, досадашњи председник Управног одбора, изабран је за председника Скупштине Вукове задужбине. Проф. др Бошко Сувајџић је 10. новембра 2010. године изабран у Управни одбор Вукове задужбине и у Одбор за доделу награде у науци. За председника

Дигитална изложба „Вук и Немци”

Вукова задужбина и Министарство културе и информисања Републике Србује приредили су дигиталну изложбу под називом „Вук и Немци”. Изложба представља резултат колективног рада тима, чији је главни уредник проф. др Бошко Сувајџић. Други сарадници на овом пројекту су били др

Председник Скупштине Вукове задужбине – проф. др Бошко Сувајџић

Биографија Бошко Сувајџић (1965), редовни је професор за Народну књижевност на Ка­те­дри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Фи­ло­ло­шког фа­култета Универзитета у Београду. Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Филолошком факултету. На Филолошком ф­а­култету држи предавања и вежбања на предмету

Огранак у Лозници

26. 2. 2024. Наградни конкурс Вуково звоно Огранак Вукове задужбине Гимназије „Вук Караџићˮ Лозница и Центар за културу „Вук Караџићˮ у Лозници расписују XXII наградни конкурс под називом „Вуково звоноˮ за циклус песама и кратку причу, као и анегдоту из

Огранак у Градишки

26.07.2021. Конкурс : Истина о Србима Српско просвјетно и културно друштво – „Просвјета“ Градишка, расписује традиционални конкурс : Истина о Србима. Будите дио великог јубилеја, XXIV године трајања конкурса под овим именом. Радове (необјављене) слати у три примјерка, под шифром,

ОГРАНАК ЗАДУЖБИНЕ У БАВАНИШТУ

22. „ДАНИ ЋИРИЛИЦЕˮ – МИСЛИ И ДЕЛА О ЖИВОТУ У Баваништу је у суботу, 20. маја, у ОШ „Бора Радићˮ, одржана централна манифестација 22. по реду Дечјег сабора „Дани ћирилицеˮ, на којој се традиционално уручују награде најуспешнијим учесницима конкурса. Основци

Огранак Вукове задужбине у Зајечару

13. март 2024. 9. новембар 2023. ПРЕДАВАЊЕ О ЛИКУ ВУКА КАРАЏИЋА НА НОВЦУ У организацији Огранка Вукове задужбине у Зајечару, у Великој сали хотела „Србија – ТИС“, у центру града, 9. новембра 2023. године, у вечерњим часовима, одржано је предавање

Славко Вејиновић: Задужбинарство код Срба

Славко Вејиновић: Задужбинарство код Срба

Књига „Задужбинарство код Срба” резултат је вишегодишњег истра­живачког рада. Она представља израз жеље аутора да се у виду синтезе укаже на најзначајније српске задужбине, које на посебно упечатљив начин представљају и објашњавају задужбинарство као битну, а, можда, и нај­значајнију карактеристику