Онована 1987. године, поводом обележавања 200. годишњице рођења Вука Караџића.

Vukova zaduzbina u XX i XXI vekuУ књизи је посебно представљена богата издавачка делатност Вукове задужбине, као што су Синтезе, Посветни зборници и монографије, Научна издања, лист Задужбина и капитална издања којима је, након 50 година,  заокружен рад на Сабраним делима Вука Стефановића Караџића.

Као посебни делови књиге представљен је Дом Вукове задужбине (текстуално и низом фотографија) и дат је Преглед дарова које је Вукова задужбина добила у протеклом периоду од својих задужбинара, пријатеља и сарадника.

На крају књиге, у Прилогу објављен је Правилник о наградама Вукове задужбине, Приступница Вуковој задужбини, Упутство за оснивање огранака, Захвалнице и признања Задужбини…. Такође, објављена је и Рецензија др Миодрага Матицког, литература, биографија аутора, порекло фотографија и Регистар имена.

У књизи су представљена вредна документа и фотографије о оснивању и раду Вукове задужбине на размеђу два века. Многа документа се објављују по први пут, и зато ово дело има велики значај. Публиковањем ове књиге документа су не само постала доступна читалачкој јавности, посебно онима који се буду занимали за Вукову задужбину, већ су она и сређена, обрађена и као таква трајно сачувана за читалачку публику.

У књизи се посебно истиче да Вукова задужбина основана као невладина, самостална народна установа, која се бави свим областима народног живота и стваралаштва, у духу трајних вредности Вуковог дела. Она следи свој опробани и доказани метод рада тзв. малих корака, који полако, али сигурно и у континуитету доноси пожељне резултате.
Књига се може набавити у Вуковој задужбини, по цена од 2.900 динара по једном примерку.

Нова књига: ВУКОВА ЗАДУЖБИНА У XX И XXI ВЕКУ