Девета трибина Вукове задужбине одржана је 19. маја 2023. године у Свечаној сали Вукове задужбине.

На трибини је представљен пројекат Фонда за науку Републике Србије из програма Идентитети: Дигитализација наследне културе и језичког идентитета српске дијаспоре (Digitization of Heritage Culture and Language Identity of Serbian Diaspora), акроним пројекта: HerCuLIS.

Пројекат су представиле проф. др Јелена Филиповић, проф. др Јелена Вујић и проф. др Оливера Дурбаба са Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Овај интердисциплинарни и трансдисциплинарни пројекат најпре би припадао домену студија дијаспоре чији је фокус на теренском раду а оријентисан је критичко-социолингвистички и примењенолингвистички. Планирана је примена полуструктурираних интервјуа са представницима прве и друге генерација у дијаспори на основу којих ће бити осветљене породичне језичке политике, културни идентитети и језичка идеологија, као и примена социолингвистичког упитника којим ће бити испитивани ставови према комуниктивним доменима, а затим и анализа спонтаних наратива. Основно ограничење овог пројекта је његово трајање, наиме, научни пројекти из програма Идентитети трају само две године.

Професорка Јелена Вујић представила је и резултате свог једногодишњег пројекта SAPES успешно реализованог у оквиру Програма сарадње српске науке са дијаспором (који је такође финансирао Фонд за науку Републике Србије) са професорком лингвистике Љиљаном Проговац из САД, Wayne State University и проф. др Александром Милановићем (Филолошки факултет Универзитета у Београду). Управо је успешна реализација овог пројекта омогућила заснивање пројекта дигитализације наследне културе српске дијаспоре којом се планира рад са три генерације дијаспоре из 20. и 21. века у Сједињеним Америчким Државама, Канади, Шпанији, Немачкој и Аустрији. Као први предстојећи теренски задатак планирано је учешће сарадника пројекта на Србијади у Чикагу ове године (2023).

У разговору о представљеном пројекту учествовале су др Светлана Ћирковић (Балканолошки институ САНУ), проф. др Ана Јовановић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), др Татјана Катић (Историјски институт, Београд), др Анамарија Сореску Маринковић (Балканолошки институт САНУ) и др Ана Шпановић (Институт за српски језик САНУ). Покренута су питања о језичким варијететима српске дијаспоре и њеном идентитету (српском или југословенском), планираној методологији теренског рада, систему архивирања прикупљене грађе, о буџету, као и о могућностима рада са припадницима мањинских заједница у дијаспори који су пореклом из Србије. Професорка Јелена Филиповић је, одговарајући на питања, поменула и планирани рад са „дијаспором афинитета” (affinity diaspora), конкретно ‒ рад са породицом угледних америчких антрополога Барбаре и Џоела Халперна.

Учеснике Трибине су поздравили Славко Вејиновић, управник Вукове задужбине и проф. др Бошко Сувајџић, председник Скупштине Вукове задужбине.

Биљана Сикимић,
модератор Трибине

Одржана девета трибина Вукове задужбине