Миодраг Матицки
Миодраг Матицки

Миодраг Матицки рођен је 1. новембра 1940. године у Великом Средишту, крај Вршца. Читав радни век, од звања асистента до научног саветника, као руководилац више научних пројеката и директор, провео је у Институту за књижевност и уметност у Београду. Објавио је десетак монографија, приредио више научних и критичких издања са пратећим студијама и шест антологија, уредио петнаест научних зборника. Данас уређује две научне едиције које издају Институт и Матица српска (,,Библиотека усмене књижевности“ и ,,Историја српске књижевне периодике“). Био је петнаест година главни и одговорни уредник часописа за науку о књижевности Института за књижевност и уметност – Књижевне историје. Од 1994. године уређује и главни је и одговорни уредник Српског народног илустрованог календара Данице и пратећег ђачког алманаха Данице за младе Вукове задужбине. Председник је Вукове задужбине и потпредседник Матице српске.

*

Од 1964. објављује песме, приповетке и романе.

Књиге песама: Кроз прстен јабуку (Библиотека Угао, Вршац, 1964); Кирвај (КОВ, Вршац, 1979); Азбука радости (Предлози у стиху за цртање; Посвећено деци Удружења ,,Плава шкољка“), Београд, 2019.

Романи: Трећи коњ (КОВ, Вршац, 1979); Глува лађа (Дечје новине, Горњи Милановац, 1987; прештампан у будимпештанским „Народним новинама“, бр. 19-51 /мај-децембар/ 1989; преведен на немачки – Das stumme Schiff, Edition Lowenzahn, Insbruck, 1994); Луди песак (Српска књижевна задруга, Београд, 1992); Иду Немци (DBR International Publishing, Београд, 1994; Мали Немо, Панчево, 2003); Пљускофон (Матица српска, Нови Сад, 1995; Bookland, Београд, 2008); Немири меде Желимира, Bookland, Београд, 2006); Предности гипса, Филип Вишњић, Београд, 2008; Делта, Прометеј, Нови Сад, 2011; Перон самоће, Чигоја штампа, Београд, 2018.

Романи за младе: Пљускофон (Матица српска, Нови Сад, 1995; Bookland, Београд, 2008); Немири меде Желимира (Bookland, Београд, 2006); Јеленак, Мали Немо, Панчево, 2018.

*

Књиге приповедака: Свакодневно хватање веверице (Нолит, Београд, 1998); Уз музику коју волите (Мали Немо, Панчево, 2000); Вучјак Аделе Аргени (Стубови културе, Београд, 2004); Десети за молитву (Стубови културе, Београд, 2006); Сеновите приче, Српска књижевна задруга, 2008; Цегер пун љубави, Чигоја штампа, 2013; Штеријина барока, Угао, Steriana, Вршац, 2014.

Објављивао је приповетке у следећим периодичним публикацијама: American Srbobran; Багдала; Браничево; Глас Српске; Даница, српски народни илустровани календар Вукове задужбине; Вршачка Кула; Дело; Дневник; Драма, часопис за позоришну уметноаст, драму, културу и науку; Књижевна реч; Књижевне новине; Књижевни магазин; Књижевност; Ковине; Летопис Матице српске; Lumina; Мисионар; Народне новине (Ниш); Невен; Писац; Политика; Радио ТВ ревија; Ризница, часопис за књижевност, уметност и културу; Свеске; Tan (Priština); Црква. Приповетке су објављиване и у преводима на енглески, немачки, румунски и турски језик.