СРПСКО ПРОСВЈЕТНО И КУЛТУРНО ДРУШТВО ПРОСВЈЕТА
Градишка
Република Српска,

Расписује Традиционални литерарни конкурс:
„Истина о Србимаˮ

Тематика конкурса је у његовом називу. Радови су у стиху и у прози, три награде за стих и три награде за прозу. (Награде су у новчаном износу).
Конкурс је отворен од 04.08.2022. до 04.09.2022. године. Радове слати под шифром у три примјерка. Рјешење шифре у посебној коверти.

Адреса:
СРПСКО ПРОСВЈЕТНО И КУЛТУРНО ДРУШТВО ПРОСВЈЕТА
Улица Митрополита Георгија Николајевича 22
78 400 Градишка
РЕПУБЛИКА СРПСКА

Позив за учешће на конкурсу: „Истина о Србимаˮ