Позивамо Вас да учествујете у раду 32. Скупштине Вукове задужбине, која ће се одржати у четвртак, 7. новембра 2019. године, у 11,00 часова, у Сали Народне библиотеке Србије, Београд, Скерлићева 1.

ДНЕВНИ РЕД

 1. УВОДНА РЕЧ БОШКА СУВАЈЏИЋА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 2. БЕСЕДА МИОДРАГА МАТИЦКОГ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 3. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31. СКУПШТИНЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР 2018 – ОКТОБАР 2019.
 5. ПРОГРАМ РАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР 2019 – ОКТОБАР 2020.
 6. ДИСКУСИЈА
 7. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА И ПРОГРАМА РАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 8. ДОПУНА ОРГАНА И ТЕЛА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 • ИЗБОР ДВА НОВА ЧЛАНА У УПРАВНИ ОДБОР
 • ИЗБОР ТРИ НОВА ЧЛАНА У ОДБОР ЗА НГРАДУ У УМЕТНОСТИ
 • ИЗБОР ЈЕДНОГ ЧЛАНА У ОДБОР ЗА НАГРАДУ У НАУЦИ
 1. УРУЧИВАЊЕ ПРИЗНАЊА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ: ВЕЛИКИ ДОБРОТВОР, ДОБРОТВОР и ЗАХВАЛНИЦА
 2. САОПШТЕЊА О НАГРАДАМА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
 3. ТЕКУЋА ПИТАЊА

Позивамо на Скупштину задужбинаре, представнике државних органа, установа културе, науке и просвете, поверенике, чланове огранака, добротворе, дародавце, чланове одбора Задужбине, пренумеранте Данице и све пријатеље и поштоваоце имена и дела Вука Стефановића Караџића и Вукове задужбине.

Очекујем Вас са добродошлицом,
Председник
Др Миодраг Матицки, с.р.

Позив за учешће у раду 32. Скупштине Вукове задужбине