Претплата на Даницу Вукове задужбине отворена је од 1. јануара до 1. новембра сваке године. Продајна цена Данице за 2016. годину је 1.000,оо динара, са поштанским трошковима 1.060,оо, а за претплатнике из иностранства динарска противвредност 15 евра са поштанским трошковима за европски континент, а за остале континенте 20 евра. Жиро-рачун Вукове задужбине је 205-8530-09.

Садржај Данице и Данице за младе за 2016. годину

Претплата на Даницу Вукове задужбине