Вукова задужбина своју активност темељи на  делу Вука Караџића, а тиче се српског језика и писма, историје, књижевности, усменог народног стваралаштва, етнологије, етнографије и етномузикологије. Посебну пажњу посвећује унапређивању културе српског језика и ширем окупљању и укључивању младих у програме којима се негује српски језик и писмо, штити наш културни и духовни идентитет и чувају трајне Вукове поруке. Током 2017. године пригодним програмима (трибине, издаваштво, тематске расправе…) обележићемо значајан јубилеј: 30 година од оснивања Вукове задужбине.

Српски језик и писмо

 •  Старање о српском језику и ћирилици чини основу Програма и Статута Вукове задужбине. Овај темељни задатак Задужбина остварује преко својих огранака, Трибине Вукове задужбине, Вуковог читалишта, сарадњом са школама, библиотекама и културним центрима, написима у Даници, Даници за младе, листу Задужбина и у својим другим издањима;
 • Задужбина ће се посебно ангажовати на популарисању ћирилице код ученика основних и средњих школа: кроз такмичења која организују огранци Вукове задужбине: Дани ћирилице (Баваниште), Вуково звоно (Лозница); традиционални литерарни и ликовни конкурси које објављују огранци (Ниш, Чачак), Петровдански пјеснички вијенац (Фондација Жабљак, Шавник, Плужине), Ћирилица – огледало српске душе, песничка манифестација (Велики Поповац), Дани ћирилице, Сомбор;
 • Подстицаће и помагаће расправе и истраживања о актуелним питањима српског језика и писма: организовање језичких трибина, округлих столова, објављивање стручних публикација и написа у штампи, организовање дијалектолошких истраживања и истраживања народне лексике;

 

Учешће Вукове задужбине у образовању, васпитању и народном просвећивању

 • Покровитељство Републичког такмичења ученика основних и средњих школа из српског језика и језичке културе у Тршићу, у оквиру 46. Ђачког Вуковог сабора;
 • Учешће на Књижевној олимпијади у Сремским Карловцима – Републичком такмичењу ученика основних и средњих школа из књижевности, које организују Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Школска управа Новог Сада и Карловачка гимназија;
 • Унапређивање рада Вуковог читалишта и обезбеђивање већег учешћа ђака из основних и средњих школа на пригодним програмима у Дому Вукове задужбине, као и посете уредника и сарадника Данице и Данице за младе основним и средњим школама, библиотекама и Центрима за културу;
 • Награђивање најбољих лингвистичких секција основних и средњих школа у Србији. Организатори манифестације су: Друштво за српски језик и књижевност Србије, Вукова задужбина, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
 • Награђивање победника нa Републичкој смотри рецитатора Песниче народа мог (млађи, средњи и старији ученички узраст);
 • Награђивање победника на Републичком такмичењу ученика средњих школа у беседништву;
 • Награђивање ученика, победника на такмичењима која организују огранци Вукове задужбине;
 • Подстицање истраживачког и сакупљачког рада огранака Вукове задужбине, посебно у раду са младима; ширење сарадње огранака са основним и средњим школама и високошколским установама у Србији;
 • Унапређивање сарадња са клубовима, друштвима, удружењима и другим асоцијацијама Срба у региону, дијаспори и заграничју.

 

Издавачка делатност и дигитализација Сабраних дела Вука Стеф. Караџића

 • Припрема и штампање 24. годиштa календара – ­забавника Данице за 2017. годину, које ће бити посвећено Србима свима и свуда и обележавању 30 година од оснивања Вукове задужбине (уређују: Миодраг Матицки, главни уредник и Нада Милошевић Ђорђевић);
 • Штампање посебног издања деветог годишта школског забавника Даница за младе IX (уређују: Миодраг Матицки, главни уредник и Гордана Малетић);
 • Издавање два броја листа Задужбина бројеви 102 и 103 (Славко Вејиновић, главни и одговорни уредник);
 • Објављивање књиге Вук Караџић за децу. Аутори: др Бранко Златковић и Мср Татјана Вујновић. Уредник: Миодраг Матицки;
 • За едицију „Синтезе“ рад на зборнику: Шумадија кроз векове. Слојеви култура Шумадије. Уредник: Љубинко Раденковић;
 • Израда Именског и Предметног регистра за Преписку Вука Стеф. Караџића, објављеној у 13 књига;
 • Објављивање Библиографије Данице Вукове задужбине (1994-2017) – аутор Наташа Јовановић;
 • Објављивање Библиографије листа Задужбина (100 бројева) и коричење 60 комплета;
 • Објављивање Каталога – Дарови Вуковој задужбини (аутор: Станко Костић; рецензент: академик Динко Давидов);
 • Објављивање књиге из едиције Студије о Србима: Јапански слависти о српским темама Зборник радова. Приређивачи: проф. др Мотоки Номаћи и доц. др Миливој Алановић. Издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Матица српска и Вукова задужбина (књига припремљена за штампу);
 • Наставак рада на дигитализацији Сабраних дела Вука Караџића. У плану је да се до краја године дигитализују XIII књига Преписке (1863–1864) и II том, III књиге О језику и књижевности – последње две књиге из опуса Сабраних дела, које је Вукова задужбина објавила 2014. године.

 

Трибина Вукове задужбине

 • На Трибини Вукове задужбине, у оквиру циклуса Културно наслеђе, представљаће се књиге из области којима се Вук бавио, као и дела добитника награда Вукове задужбине. Руководилац Трибине проф. др. Љубинко Раденковић;
 • Представљање Данице 2017, Данице за младе IX, монографије Вукова задужбина у XX и XXI веку, листа Задужбина и других издања Вукове задужбине и њених огранака;
 • Обележавање вредног јубилеја: 30 година од оснивања Вукове задужбине у Свечаној сали Коларчеве задужбине, у којој је 6. новембра 1987. године одржана Оснивачка скупштина;
 • Заједно са Градом Лозницом и Центром за културу „Вук Караџић“ организоваће се разговор на тему: Унапређивање рада Вукових сабора, имајући у виду чињеницу да је у Тршићу завршен Дом Вуковог језика – будући Међународни центар за изучавање језика, књижевности и фолклористике;
 • Представљање књига насталих у сарадњи са огранцима Вукове задужбине.

 

Огранци Вукове задужбине

 • Унапређивање сарадње и подстицање рада огранака Вукове задужбине на већем ангажовању и укључивању младих, нарочито ученика основних и средњих школа у активности којима се чува и штити културни и духовни идентитет и баштина српског народа;
 • Унапређивање сарадње огранака, посебно у активностима од значаја за српски језик и ћирилицу, за културни и духовни идентитет и напредак српског народа, у духу трајних вредности Вуковог дела;
 • Помоћ огранцима Вукове задужбине у дијаспори и заграничју на унапређивању рада и сарадње са асоцијацијама Срба у региону и дијаспори, а посебно са онима које организују допунску наставу на српском језику;
 • Помоћ и подршка огранцима Вукове задужбине и асоцијацијама Срба у свету на унапређивању међусобне сарадње, остваривању програма и обележавању значајних јубилеја и годишњица;
 • Оживљавање рада постојећих и оснивање нових огранака у Србији (Аранђеловац, Ужице, Апатин, Суботица, Велико Градиште), Републици Српској (Бања Лука, Требиње, Источно Сарајево, Бијељина) и дијаспори (Беч);
 • Огранак у Бања Луци посебно ће бити ангажован на подизању споменика Вуку Стеф. Караџићу на простору Универзитета у Бања Луци.

 

Научни скупови и друге активности у области културе, науке и уметности

 • У сарадњи са Институтом за књижевност и уметност у Београду наставиће се реализација пројекта: Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду;
 • У сарадњи с Издавачком кућом Клет организовати Округли сто посвећен периодици младих и за младе;
 •  Заједно с огранцима и одговарајућим организацијама и институцијама у матици, Вукова задужбина ће се укључивати у научне расправе о важним питањима из историје, културе, народне књижевности, етнологије, етномузикологије и етнографије на духовном простору српског народа;
 • Учешће у манифестацијама које се организују у Београду и по свом карактеру су блиске делатности Вукове задужбине (Дани Европске баштине);
 • Учешће на 84. Вуковом сабору и 46. Ђачком вуковом сабору у Тршићу;  
 • Сусрети са славистима – учесницима Скупа слависта, који се одржава у Београду, у организацији Славистичког центра и Филолошког факултета Универзитета у Београду.

 Награде Вукове задужбине

Вукова задужбина у 2017. години доделиће две своје редовне годишње награде: за науку и за уметност.

 Обележавање значајних годишњица и датума 

Вукова задужбина ће се током 2016–2017. године укључивати у програме обележавања значајних датума и годишњица из наше прошлости. Организоваће трибине, тематске разговоре, конференције за новинаре, а посебни прилози биће објављени у листу Задужбина и Даници.

Обезбеђивање средстава

 • Допринос задужбинара, добротвора и великих добротвора пословању Задужбине;
 • Подршка надлежних органа и институција Републике Србије у остваривању програма Вукове задужбине;
 • Подршка и помоћ других организација, институција и појединаца у активностима Вукове задужбине и њених огранака;
 • Сарадња са појединим организацијама и институцијама на заједничким пословима у остваривању усвојених програма и планова рада Задужбине;

Сајт Вукове задужбине

Садржински и визуелно биће настављено обогаћивање сајта Вукове Задужбине – www.vukova-zaduzbina.rs – како би се редовно и квалитетно информисала породица задужбинара и најшира јавност о остваривању програма Вукове задужбине и активностима њених огранака.

 

Приредио: Славко ВЕЈИНОВИЋ 

Програм рада за период новембар 2016 – октобар 2017.