У оквиру дигитализације Сабраних дела Вука Стеф. Караџића, у 36 књига, у првом плану је рад на Преписци (I – XIII) Вука Стеф. Караџића, која представља најзначајнији архив српске културе XIX века.

Поред тога, што ће свих 13. књига Преписке – која износи трећину Вукових Сабраних дела – бити дигитализовано и доступно за претрагу, за штампу ће се припремити и књига 14. Преписке, коју ће чинити Именски и предметни регистри. Ова књига, као будући кључ за коришћење Сабраних дела, објавиће се као 36. књига Сабраних дела Вука Стеф. Караџића.

Славко Вејиновић