ПРЕОСТАЈЕ нам неограничено поље духовног борења за Косово које мора да остане у нашој свести као трајна присутност нашег националног опстанка. Српски народ мора домашити управо такав
степен духовности која неће слабити, већ ојачати наше историјско памћење. За тај велики циљ неопходан је истински препород целе нације, духовно јединство…

Сећање ДЕЈАН МЕДАКОВИЋ (Загреб 7. 7. 1922 – Београд 1. 7. 2008)