УРЕДНИК: ДР БИЉАНА СИКИМИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК

План рада Трибине Вукове задужбине:

Представљање научних пројеката: језик, књижевност, фолклор

Бројне институције из домена хуманистичких наука у Србији развијају посебне иновативне и актуелне научне пројекте који се финансирају од стране Фонда за науку Србије, Матице српске, Српске академије наука и уметности, Министарства за културу и информисања Србије, као и иностраних научних фондација. Вукова задужбина жели да путем циклуса трибина представи јавности неке од ових пројеката и тиме помогне повезивању научних истраживача и институција али и да широј заједници омогући увид у текуће стање и правце развоја савремене хуманистике.

Трибина Вукове задужбине ће редовно представљати научне пројекте почевши од октобра 2022. у сали Вукове задужбине, петком у 12.30 часова.

Октобар, 2022.

Петак, 7. 10. 2022. у 12.30 часова.

Представљање пројекта Матице српске Обредна исхрана у Војводини: енциклопедијски речник термина. Говоре: др Милина Ивановић Баришић (руководилац пројекта, Етнографски институт САНУ) и др Нина Аксић (Етнографски институт САНУ).

Модератор: Биљана Сикимић

Петак, 28. 10. 2022. у 12.30 часова

Стратешки пројекат САНУ: Историја и културно наслеђе српског народа на Косову и Метохији.  Представљање потпројекта: Српски народни говори Косова
и Метохије.

Говори: Проф. др Радивоје Младеновић (руководилац потпројекта)

Модератор: Биљана Сикимић

ПОЗИВАМО ВАС ДА ПРАТИТЕ РАД ТРИБИНЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ПЕТКОМ ОД 12.30 У ОКТОБРУ 2022. ГОДИНЕ.

ДОБРО ДОШЛИ У ВУКОВУ ЗАДУЖБИНУ!

Трибина Вукове задужбине