У Гимназији „Руђер Бошковић“ у Београду, представљена је Даница за 2015. годину. Учествовали су писци Гордана Малетић и Божидар Пешев, Љиљана Симић, уредница Вуковог читалишта и Дамњан Спасојевић, ученик Гимназије.

У Гимназији „Руђер Бошковић“ у Београду, представљена је Даница за 2015. годину