Ми смо средина која је склона да људе класификује, да их смешта у некакве преграде, у некакве менталне ладице, да их етикетира. Мислим да мој књижевни рад (поезија и драме, те ангажман у Удружењу драмских писаца Србије) ни на који начин није у колизији са науком. Напротив. И једно и друго произилазе из истог исходишта. Потребе да се Реч узида у духовно здање саткано од сећања, које нас освештава лепотом, знањем и смислом.

проф. др Бошко Сувајџић

Међу бројним друштвеним ангажовањима, поред примарног да предајете Народну књижевност на Филолошком факултету у Београду, од прошле године сте председник Управног одбора Вукове задужбине, члан сте Управног одбора Задужбине Десанка Максимовић, председник Међународног славистичког комитета (светске организације слависта), до ове године сте били у четворогодишњем мандату председника Друштва за српски језик и књижевност Србије, главни сте уредник Годишњака Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, а поред научног рада, пишете и поезију… Колико траје Ваш дан, шта Вас носи?

Све те обавезе део су једног истог важног задатка – посланство би било превише амбициозна и претенциозна реч – а то је да човек да све од себе на свим пољима на којима може да допринесе култури, језику и књижевности којима припада, и којима све дугује.

Од свих наведених послова и дужности, од највећег је значаја председавање Међународним комитетом слависта. У складу са одлуком да се 16. Међународни конгрес слависта одржи у Београду, на Конгресу у Минску у августу 2013. године изабрано је ново руководство Међународног комитета слависта, које ће нарeдних пет година предводити светску славистику, и то у саставу: проф. др Бошко Сувајџић, председник; проф. др Љиљана Бајић, потпредседник; проф. др Петар Буњак, генерални секретар. Професор Слободан Ж. Марковић, дугогодишњи угледни члан МКС, изабран је на Конгресу за почасног члана.

У време велике економске кризе, ово петогодишње вођење светских слависта велика је шанса за промоцију наше земље. На новом руководству МКС и Савезу славистичких друштава Србије, али и институцијама науке и културе Републике Србије сада је да покажу да Србија има снаге и умешности, воље и енергије да достојно организује наредни 16. Међународни конгрес слависта.

Председавање Управним одбором Вукове задужбине посао је који обављам из најдубљег уверења да је реч о једној од најзначајнијих културних институција у земљи и да јој, посебно у години великих јубилеја Вука Караџића, а у условима свеопште кризе и немаштине, треба помоћи да оствари своје програмске садржаје. Убеђен сам да ћемо сви ми заједно, на челу са господином Миодрагом Матицким, председником Скупштине Вукове задужбине, управником Љубом Милутиновићем и угледним члановима Управног одбора, у томе и успети…

Прочитајте цео интервју на сајту http://www.urbanbookcircle.com

Упознајмо… проф. др Бошка Сувајџића – ексклузивни интервју за „Круг УКК” – аутор: мр Данијела Ковачевић Микић