XVI Међународни конгрес слависта | Округли сто | Вуков Српски рјечник у свом времену и данас

Поводом 200 година од првог издања, у Дому вукове задужбине, 25. августа 2018. године одржан је Округли сто XVI Међународног конгреса слависта „Вуков српски рјечник у свом времену и данас“. Модератор је био Љубинко Раденковић.

Своја саопштења изнели су:

ШУБЕРТ Габријела (Немачка), Срски рјечник у светлу Вукове сарадње с Немцима

РАДИЋ Првослав (Србија), Вук Караџић у британској филолошкој визури (На примеру Џ. Бауринга и Д. Вилсона)

ЗАПРУДСКI Сяргей (Беларусь), Сербскі слоўнік Вука Караджыча 1818 г. і Слоўнік беларускай мовы Івана Насовіча 1870 г.: падабенствы і адрозненні

СУВАЈЏИЋ Бошко (Србија), Српски рјечник (1818) у Вуковој Преписци

МАТИЦКИ Миодраг (Србија), Вукове приче о речима

ЗЛАТКОВИЋ Бранко (Србија), Вукови Српски рјечник као литерарна тема

Модератор: РАДЕНКОВИЋ Љубинко (Србија)

БЈЕЛЕТИЋ Марта, ВЛАЈИЋ-ПОПОВИЋ Јасна (Србија), Lupus in etymologia. Вуково дело на страницама Приручног етимолошког речника српског језика

КАРАНОВИЋ Зоја (Србија), Обредна лексика у Српском рјечнику (1818) Вука Стефановића Караџића

МИЛАНОВИЋ Александар (Србија), Вукова улога у стварању риболовне терминологије у Српском рјечнику(1818)

ЈАКУШКИНА Јекатерина (Русија), Српска лексика у Општесловенском лингвистичком атласу и Вуков Рјечнк

МРКАЉ В. Зона (Србија), Вуков Српски рјечник у наставном контексту

СТАНКОВИЋ ШОШО Наташа (Србија), Српски рјечник (1818) као методичка тема

 

Представљање четворокњижја Вук Стефановић Караџић, Српско усмено народно благо, у преводима на немачки, руски, енглески и француски језик. Ова капитална издања представиле су уреднице Мина Ђурић и Милијана Симоновић.

Вуков Српски рјечник у свом времену и данас