Slavko Vejinović: VUKOVA ZADUŽBINA U XX I XXI VEKU

ISBN: 978-86-87005-09-9

O knjizi

Posla oko izrade knjige Vukova zadužbina u XX i XXI veku prihvatio se Slavko
Vejinović, savetnik Vukove zadužbine, autor zapažene knjige Zadužbinarstvo
kod Srba (Vukova zadužbina, 2012). On je na sažet način izložio istorijat Vukove
zadužbine, osnovane 1937. i ugašene početkom Drugog svetskog rata. Podrobnije je
opisao inicijative za njeno osnivanje 1987. godine, rad njenih ogranaka, izložio
ukupnu njenu izdavačku delatnost. Posebni odeljci posvećeni su Danici i Danici
za mlade, listu Zadužbina, edicijama: Sinteze, Posvetni zbornici i monografije,
Naučna izdanja, radu na Sabranim delima Vuka Karadžića. Dragoceni trud Vejinović je
uložio u višegodišnje praćenje svih ostalih oblika rada Vukove zadužbine, budući
da je kao urednik lista Zadužbina pedantno vodio letopis najvažnijih zbivanja.
Opisao je rad Tribine Vukove zadužbine i Vukovog čitališta, načinio je pregled
godišnje nagrade Vukove zadužbine koja se dodeljuje za nauku i umetnost, pregled
značajnijih poseta Vukovoj zadužbini, predstavio protokole o saradnji, organe i tela
Zadužbine, ukazao na besede i besednike na njenim skupštinama, razvio je prelepu
plavu zastavu Vukove zadužbine. Posebna vrednost ove knjige jeste katalog stalne
muzejske postavke – „Darovi Vukovoj zadužbini“, kao i opis i istorijat Doma Vukove
zadužbine, najlepše i najstarije sačuvane zgrade na Terazijskom grebenu. Ovu knjigu s
ponosom potpisujem uz napomenu: Ovo je Vukova zadužbina.

Dr Miodrag Maticki

Slavko Vejinović: VUKOVA ZADUŽBINA U XX I XXI VEKU