Вукова Задужбина позива вас да јој приступите и да учествујете у остваривању њених програмских задатака и циљева, у духу трајних вредности Вуковог дела.


 • Установе и предузећа, организације и заједнице које приступе Задужбини и обезбеде улог од четрнаест хиљада (14.000) динара, постају суоснивачиВукове задужбине.
 • Суоснивачки улог школа, манастира, културно-уметничких друштава и задужбина је најмање три хиљаде (3.000) динара.
 • Појединци који приступе Задужбини и обезбеде једнократно или у ратама износ од најмањешест стотина (600) динара постају суоснивачи – задужбинари.
 • Приложници Вукове задужбине постају појединци и организације ако редовно уплаћују годишњи износ за који се сами определе.
 • Добротвори Задужбине су појединци који уложе најмање три хиљаде (3.000) а предузећа и установе најмање тридесет хиљада (30.000) динара.
 • Велики добротвори су појединци који уложе најмање шест хиљада (6.000) динара, а предузећа и установе најмање шездесет хиљада (60.000) динара.
 • Задужбинарски улози у страним валутама за појединце износе 100 (сто) евра. Овим улозима стиче се статус добротвора, а већим улогом статус великог добротвора.
 • Цена листа Задужбина је 80 динара. Поштански трошкови за слање листа по броју износе 20 динара.
 • Задужбина у своме дому, с добродошлицом, очекује и дочекује задужбинаре и добротворе, народне посленике, писце и истраживаче, скупљаче народног блага, раднике, земљораднике и градитеље, привреднике и занатлије, учитеље и ученике, професоре и студенте.

 

Можете приступити Вуковој задужбини попуњавањем следећег формулара:

  Ваше име и презиме:

  Овим приступам Вуковој задужбини у својству

  Ваше занимање:

  Место у коме живите:

  Улица и број:

  Општина:

  Место и датум рођења (по жељи):

  Ваш имејл:

  Број телефона (по жељи):