ДЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ ЈЕЗИКА И НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

 • Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814) – Вук се изјашњава за нови правопис: »Пиши као што говориш, а читај како је написано»
 • Српска граматика (1814, 1818. и, на немачком, са Гримовим предговором,1824)
 • Српски ријечник (1818, 1852)
 • Српске народне пјесме (1814, 1815, 1823, 1833, 1841, 1845, 1846, 1862, 1865, 1866)
 • Српске народне приповјетке (1821, 1853)
 • Први српски буквар (1827)
 • Српске народне пословице као и друге као и оне у обичај узете ријечи (1836, 1849)
 • Одговори Јовану Хаџићу – Милошу Светићу на његове Ситнице језикословне (1839) и Утуке (1843, 1847)
 • Писма Платону Атанацковићу о српском језику и правопису (1845)
 • Превод Новога завјета (1847)
 • Разни језички и полемички списи

ДЕЛА ИЗ КЊИЖЕВНЕ ИСТОРИЈЕ И ТЕОРИЈЕ

 • О Видаковићевом роману (1817)
 • О Љубибратићевим преводима (1820)
 • О народним умотворинама (у предговорима поменутих збирки)
 • О старој српској књижевности

ЕТНОГРАФСКИ РАДОВИ

 • Црна Гора и Црногорци (1837, на немачком)
 • Живот и обичаји народа српскога (1867)

ИСТОРИЈСКИ СПИСИ

 • Житије Ајдук-Вељка Петровића (1826)
 • О старој историји, турској владавини, хајдуцима (1827)
 • Прва година српског војевања на даије (1828)
 • О Милошу Обреновићу (1828, 1832)
 • Као српски Плутарх, или житија знатни Србаља (1829)
 • Друга година српског војевања на даије (1834)
 • Одговор на лажи и опадања у «Српском улаку» (1844)
 • Правитељствујушчи совјет (1860)

ДЕЛА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ И СОЦИОЛОГИЈЕ

 • Географическо-статистическо описаније Србије (1827)

ЧАСОПИСИ

 • Ковчежић за историју, језик и обичаје (1849)
 • Даница (1826, 1827, 1828, 1829, 1834)