Књига „Задужбинарство код Срба” резултат је вишегодишњег истра­живачког рада. Она представља израз жеље аутора да се у виду синтезе укаже на најзначајније српске задужбине, које на посебно упечатљив начин представљају и објашњавају задужбинарство као битну, а, можда, и нај­значајнију карактеристику српског националног бића.

Аутору није била намера да у књизи прикаже све српске задужбине, ос­новане у даљој и ближој прошлости, јер то напросто није ни могуће у овак­вом типу дела. Импозантан је број задужбинара који су завештали своју имовину и основали задужбине. Али, нажалост, још није урађен њихов комплетан и јединствен попис. Ипак, на основу расположивих података Уни­верзитета у Београду, САНУ, Матице српске, Српске православне цркве и других институција и организација које имају већи број задужбина, са сигурношћу се може тврдити да је њихов број неколико стотина. Само у Архиву Србије чува се грађа o више од 400 задужбина.

Велики је број задужбина које су у прошлости оснивали многи кти­тори, и не само појединци. Aли, о немалом броју њих готово да и нема значајнијих података. О том задужбинарству говоре, углавном, легенде и народна предања. Има појединаца, задужбинара – ктитора, који су оснивали и градили и по неколико задужбина, неки чак и по више десетина. Многе задужбине су, нажалост, с временом уништене, угасиле се и нису обновиле свој рад, иако су у неком протеклом времену имале значајну улогу у развоју Србије и српског друштва.

Књига је конципирана тако да се целокупна проблематика задужбинарства код Срба, колико је год то било могуће, изложи што целовитије и прегледније кроз више посебних поглавља и целина: Задужбинарство у прошлости; Фрушка гора – Српски атос; Даривали су своме роду; Задуж­бине у данашње време; Задужбине у заграничју и суседним земљама и Задужбине у дијаспори.

Захваљујем свима који су ми саветима, подршком, достављеним подацима и фото­материјалом помогли да припремим ову књигу.

Аутор
У Београду, 2011.

Књигу Славка Вејиновића Задужбинарство код Срба можете преузети овде.