• Иницијатива за нови правопис
 • Израда детаљног програма Вукове школе српског језика и културе (Друштво за српски језик и књижевност, Филолошки факултети у Београду, Новом Саду, Нишу, Бањалуки, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, Вукова задужбина),
 • Иницијатива за оснивање Одбора за стандардизацију писма
 • Израда предлога букварског – ћириличког и латиничког, књижног, техничког и калиграфског стандарда (Центар за уметничка и научна истраживања Факултета примењених уметности, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина – Одбор за писмо и Комисија за оцењивање ликова ћириличког писма),
 • Завршетак једнотомног речника српског књижевног језика са правописом (штампање) – Матица српска, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, Вукова задужбина),
 • Завршетак пројекта „Истраживање и опис народних говора Југозападне Босне“,
 • Подстицање и помагање расправа о актуелним питањима језика и језичке културе (написи у дневним листовима и часописима, програми радија и телевизије, Интернет, трибина Задужбине),
 • Организовање различитих видова истраживања и обучавања и усавршавања младих у области језика, писма, етнологије, етномузикологије и другог – Центар за младе у Вуковој задужбини, Огранак у Требињу, Огранак у Чачку.
 • Покровитељство једанаестог републичког такмичења ученика основних и средњих школа из српског језика и језичке културе у Тршићу, у оквиру Ђачког Вуковог сабора (Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство просвете, Центар за културу „Вук Караџић“ у Лозници, Вукова спомен школа у Тршићу, Културно-просветна заједница Србије и Вукова задужбина),
 • Награђивање најбољих лингвистичких секција основних и средњих школа (Друштво за српски језик и књижевност Србије, Вукова задужбина, Министарство просвете),
 • Награђивање победника на републичкој смотри рецитатора „Песниче народа мог“ у Ужицу – млађи, средњи и старији узраст (организатор Савез аматера Србије и АРТ-Ужице),
 • Награђивање победника на републичком такмичењу ученика правно-биротехничке струке у беседништву,
 • Помоћ у организовању културно-просветних програма Срба ван Србије (клубови, друштва, удружења),
 • Подстицање истраживачког и сакупљачког рада ученика у основним и средњим школама (огранци Вукове задужбине у сарадњи са филолошким и филозофским факултетима),
 • Иницијатива за увођење веронауке или историје религије у школске програме,
 • Помоћ у оснивању школских библиотека и попуњавање књижних фондова (са Књигом солидарности радио Београда и самостално),
 • Утврђивање и објављивање програма обавезне екскурзије у Тршић за ученике четвртог разреда основне школе (Центар за културу „Вук Караџић“ у Лозници, Вукова задужбина).