Славко Вејиновић: Задужбинарство код Срба

ISBN: 978-86-87005-03-7

О књизи

Књига „Задужбинарство код Срба” резултат је вишегодишњег истраживачког рада. Она представља израз жеље аутора да се у виду синтезе укаже на најзначајније српске задужбине, које на посебно упечатљив начин представљају и објашњавају задужбинарство као битну, а, можда, и најзначајнију карактеристику српског националног бића.

Аутору није била намера да у књизи прикаже све српске задужбине, основане у даљој и ближој прошлости, јер то напросто није ни могуће у оваквом типу дела. Импозантан је број задужбинара који су завештали своју имовину и основали задужбине. Али, нажалост, још није урађен њихов комплетан и јединствен попис. Ипак, на основу расположивих података Универзитета у Београду, САНУ, Матице српске, Српске православне цркве и других институција и организација које имају већи број задужбина, са сигурношћу се може тврдити да је њихов број неколико стотина. Само у Архиву Србије чува се грађа о више од 400 задужбина.

Велики је број задужбина које су у прошлости оснивали многи ктитори, и не само појединци. Али, о немалом броју њих готово да и нема значајнијих података. О том задужбинарству говоре, углавном, легенде и народна предања. Има појединаца, задужбинара – ктитора, који су оснивали и градили и по неколико задужбина, неки чак и по више десетина. Многе за¬дужбине су, нажалост, с временом уништене, угасиле се и нису обновиле свој рад, иако су у неком протеклом времену имале значајну улогу у развоју Србије и српског друштва.

Књига је конципирана тако да се целокупна проблематика задужбинарства код Срба, колико је год то било могуће, изложи што целовитије и прегледније кроз више посебних поглавља и целина: Задужбинарство у прошлости; Фрушка гора – „Српски Атос”; Даривали су своме роду; Задужбине у данашње време; Задужбине у заграничју и суседним земљама и Задужбине у дијаспори.

Захваљујем свима који су ми саветима, подршком, достављеним подацима и фото-материјалом помогли да припремим ову књигу.

Аутор
У Београду, 2011.

Славко Вејиновић: Задужбинарство код Срба