Вукова задужбина и Министарство културе и информисања Републике Србује приредили су дигиталну изложбу под називом „Вук и Немци. Изложба представља резултат колективног рада тима, чији је главни уредник проф. др Бошко Сувајџић. Други сарадници на овом пројекту су били др Миодраг Матицки, др Бранко Златковић, доц. др Мина Ђурић и проф. др Бошко Сувајџић. Преводилац на немачки језик била је проф. др Анете Ђуровић, а на енглески језик доц. др Сандра Јосиповић. Израда визуелног дизајна и ликовног решења пројекта поверена је др Милијани Симоновић. Дигитално решење пројекта и компјутерска обрада текста били су у надлежности Давора Палчића. Пројекат је технички водила Душица Матицки, а покровитељ пројекта било је Министарство културе и информисања Републике Србије.