Понедељак, 16. октобар 2023. у 12 часова

Пројекат Фонда за науку Републике Србије, програм ИДЕНТИТЕТИ: Клаузални комплементи између језичке структуре и идентитета: документовање, визуализовање и теоријска разматрања о варијацији у штокавским (не)личним угнежђеним клаузама / Clausal Complements between Language Structure and Identity: Documenting, Visualizing, and Theorizing Variation in Shtokavian (Non-)Finite Embedded Clauses

Говоре: др Бранимир Станковић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу и др Предраг Ковачевић, доцент Филозофског факултета Унверзитета у Новом Саду.

Модератор: Биљана Сикимић

Једанаеста Трибина Вукове задужбине