СП и КД „ Просвјета“, Градишка, Република Српска, расписује, јубиларни, двадесетпети, литерарни конкурс :

Истина о Србима

Тематика конкурса је у његовом називу. Радови су у стиху и у прози , три награде за стих, три за прозу. ( Награде су у новчаном износу ).

Конкурс је отворен од : 1.08.2020. до 1.09.2020.године. Радове слати под шифром у три примјерка. Рјешење шифре у посебној коверти.

Адреса:
СРПСКО ПРОСВЈЕТНО И КУЛТУРНО ДРУШТВО ПРОСВЈЕТА
Улица Митрополита Георгија Николајевича 22
78 400 Градишка
Република Српска

Јубиларни, двадесет пети, литерарни конкурс: Истина о Србима