Управни одбор Вукове задужбине, на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, размотрио је и усвојио Програм рада Вукове задужбине у 2021. години, у коме се истиче:

Српски језик и писмо

 • Старање о српском језику и ћирилици чини основу Програма и Статута Вукове задужбине, кога остварује преко својих огранака, ТрибинеВукове задужбине, Вуковог читалишта, сарадњом са школама, библиотекама и културним центрима у матици, заграничју и дијаспори, као и прилозима објављеним у Даници, Даници за младе, листу Задужбина и у својим другим издањима;
 • Популарисање ћирилице код ученика основних и средњих школа кроз такмичења која организују огранци Вукове задужбине: Дани ћирилице (Баваниште),Вуково звоно(Лозница); традиционални литерарни и ликовни конкурси које објављује огранак у Нишу и Удружење „Чувари дела Вука Караџића“ у Чачку, На извору Вукова језика (Фондација Жабљак, Шавник, Плужине), Ћирилица – огледало српске душе, песничка манифестација (Велики Поповац), Дани ћирилице, Сомбор;
 • Учешће на Књижевној олимпијади у Сремским Карловцима и на Републичком такмичењу ученика основних и средњих школа у Тршићу;

Представљање нових књига у Дому Вукове задзжбине

 • Данице за 2021. и Данице за младе XIII;
 • Споменар Мине Караџић, аутора Голуба Добрашиновића, на руском и немачком језику;
 • Представљање дититалне изложбе Вук и немци, коју је Вукова задужбина приредила уз помоћ Министарства културе и информисања Републике Србије;
 • Педстављање књиге Вертикална генерација доктора Драшка Ређепа;
 • Иван С. ЈАСТРЕБОВ, Обичаји и песме Срба у Турској – у Призрену, Пећи, Морави и Дебру;
 • Зоја Карановић Вуков речник и српска култура;
 • 109. Броја листа Задужбина.

Издавачка делатност у 2021.

 • Припрема и штампање 29. годиштa календара – забавника Данице за 2022. годину, са прилогом Даница за младе XIII;
 • Заједно са Музејом Војводине из Новог Сада, наставити рад на Зборнику Барања кроз векове. Слојеви културе Барање;
 • Израда Именског и Предметног регистра Преписке Вука Стеф. Караџића, (13 књига Преписке);
 • Припрема 110. броја листа Задужбина.

Огранци Вукове задужбине

 • Оживљавање рада постојећих и оснивање нових огранака у Србији (Топола, Ужице, Апатин, Суботица, Велико Градиште), Републици Српској (Бања Лука, Требиње, Источно Сарајево, Бијељина), дијаспори и региону (Беч, Темишвар, Скопље).

Друге активности

у области културе, науке и уметности

 • Уручивање признања 33. Годишње скупштине Вукове задужбине – Велики добротвор, Добротвор и Захвалница за допринос остваривању програма Вукове задужбине;
 • Уручивање награда Вукове задужбине за науку и уметност за 2020. годину;
 • Учешће на 88. Вуковог сабора и 49. Ђачком вуковом сабору у Тршићу и Лозници;
 • Округли сто и припрема Зборника о Миодрагу Матицком;
 • Учешће у манифестацијама које се организују у Београду и по свом карактеру су блиске делатности Вукове задужбине (Дани Европске баштине);
 • Сусрети са славистима – учесницима Скупа слависта, који се одржава у Београду, у организацији Славистичког центра и Филолошког факултета Универзитета у Београду;
 • Организовање Трибина у Свечаној сали Дома Вукове задужбине о актуелним темама, из циклуса Културно наслеђе.
Седница Управног одбора, 26. фебруар 2021.
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ У 2021. години.