На другој Трибини Вукове задужбине, која је одржана је 28. октобра 2022. године, разговарало се о текућим научним пројектима у Србији. Говорили су професор др Радивоје Младеновић (Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац) и мастер Анђела Реџић (Балканолошки институт САНУ). Они су представили рад протпројекта Српски народни говори Косова и Метохије који се реализује у оквиру стратешког пројекта Српске Академије наука и уметности Историја и културно наслеђе српског народа на Косову и Метохији (руководилац пројекта је дописни члан САНУ Драган Војводић). Посебно је размотрена текућа методологија рада на планираном

дијалекатском речнику сиринићког говора. Потпројекат се реализује под сложеним околностима од којих су посебно истакнути „убрзано растакање народних говора”, расељавање српског становништва, скроман истраживачки потенцијал, недовољна сарадња са институцијама са КиМ и временско ограничење рада на пројекту (само три године). Као очекивани резултати рада на овом потпројекту наведени су комплетирање укупног знања

о косовскометохијским говорима и израда релевантних научних описа ових говора у условима убрзане депопулације. Истакнута је неопходност да се истраживања наставе осмишљено, са јасним циљевима, кадровским решењима и јасним финансијама.

Предложно је се будућа истраживања вежу за Институт за српски језик САНУ уз остваривање квалитетне сарадње са институцијама на Косову и Метохији. Речено је да је за оваква истраживања потребно обезбедити посебне услове јер их постојећа законска регулатива ограничава.

Излагања је пратила дискусија у којој су учествовали др Светлана Ћирковић

(Балканолошки институт САНУ), др Марија Мандић (Институт за филозофију и друштвену теорију) и др Виктор Савић (Институт за српски језик САНУ). Покренута су питања приоритета у документовању теренске грађе, затим питања њеног архивирања и јавне доступности, уз могућност ангажовања студената и професора основних и средњих школа са КиМ.

Учеснике трибине и госте поздравио је управник Вукове задужбине господин Славко Вејиновић и позвао учеснике Трибине да своја размишљања о текућим научним пројектима представе на сајту Вукове задужбине.

Модератор трибине била је др Биљана Сикимић.

Биљана СИКИМИЋ

Трибина Вукове задужбине