Понедељак, 12. 12. 2022. у 12 часова

Пројекат Огранка Српске академије наука и уметности у Нишу: Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије (0-20-18)

Говоре: руководилац пројекта проф. др Данијела Поповић Николић (Филозофски факултет Универзитета у Нишу) и др Смиљана Ђорђевић Белић (Институт за књижевност и уметност, Београд)

Модератор: Биљана Сикимић

Трибина Вукове задужбине