У Свечаној сали дома Вукове задужбине, у среду, 17. априла 2024. године, одржана је 20. трибина Вукове задужбине

Представљен је пројекат Фонда за науку Србије финансиран у оквиру програма ПРИЗМА: Колокације у српском и италијанском језику: контрастивна студија лексичких комбинација. Присутне је поздравила секретар Вукове задужбине Душица Матицки.

О пројекту су говориле руководилац пројекта проф. др Мила Самарџић и сараднице на пројекту проф. др Јелена Дрљевић и доценткиња др Марија Митровић. У реализацији пројекта учествују још две сараднице са катедре за италијанистику: доценткиња др Катарина Завишин и доценткиња др Драгана Радојевић. Носилац пројекта је Филолошки факултет Универзитета у Београду, а за његову реализацију предвиђене су две године (период од 1. 12. 2023. до 1. 12. 2025).

Основни разлози за покретање овог пројекта представљају уочени недостатак компаративних и контрастивних истраживања колокација на различитим корпусима као и непостојање двојезичног речника колокација за италијански и српски језик. Са друге стране, у постојећим двојезичним речницима заступљеност италијанских и српских колокација оцењује се као недовољна.

Будући да постоје различите дефиниције колокација и њихови различити третмани у једнојезичним и вишејезичним речницима (у којима се колокације наводе у оквиру фразеолошких примера, идиома или пословица), за рад на овом пројекту одабрана је радна дефиниција која под колокацијама подразумева комбинације речи које превазилазе границе лексичке јединице. У контрастивном приступу издвојени су апсолутни еквиваленти, парцијални еквиваленти и калкови или описни преводи. Као следећа фаза у раду пројекта планирана је израда речника колокација у смеру италијански > српски језик, који би истовремено представљао и први речник колокација српског језика.

Циљну групу корисника планираног дигиталног речника чинили би сви они који уче и користе италијански и српски језик на различитим нивоима, затим преводиоци и наставници, као и стручњаци из других области.

У разговору који је вођен после представљања пројекта учествовали су студенти мастер студија Филолошког факултета, као и проф. др Јулијана Вучо, проф. др Јелена Филиповић, доц. др Љубица Ђурић и Биљана Presnall са истог факултета. Покренуто је питање интерактивности планираног дигиталног речника колокација, могућности његовог претраживања, иновација у корпусној лингвистици, као и планираног обима корпуса колокацијских база.

Будући да велики број пројеката представљених на трибинама Вукове задужбине (финансираних преко Фонда за науку), као један од резултата свога рада предвиђа неку врсту онлајн платформе са отвореним приступом, намеће се питање њихове одрживости, односно, потребан је хитан одговор на питање ‒ шта ће бити са успостављеним платформама по окончању пројеката?

Биљана Сикимић

20. ТРИБИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ