Јавним гласањем, чланови Одбора за награду за науку донели су одлуку да се награда Вукове задужбине за 2022. годину додели књизи Драгољуба Перића, ПРАМЕН МАГЛЕ ПОЉЕ ПРИТИСНУО, Необични јунаци Српске усмене епике.

Књига Драгољуба Перића плод је вишегодишњег бављења аутора усмено епиком и усменим фолклором шире (…), а уједно је кохерентно осмишљено конципирана и фокусирана на фигуру епског јунака који је увек под притиском историје, жанра и мита. Укрштајући неколико критеријума, Драгољуб Перић издваја типове јунака српске усмене епике према њиховој природи, водећи рачуна о темељним сегментима фолклорног елемента света…

Одбор Вукове задужбине за доделу награде за науку у 2022. години, на седници одржаној 21.11.2022. године – председавао је проф. др Слободан Грубачић, дописни члан САНУ, председник Одбора, истакао је да су у Вукову задужбину пристигле вредне књиге које су конкурисале за награду.

Награда Вукове задужбине за науку за 2022. годину биће додељена током 2023. године.

Награда за науку Вукове задужбине Драгољубу Перићу