Дело трајне вредности

У Вуковој задужбини 11. јуна 2024. године представљена је монографија Бошка Сувајџић – Беседе и беседници на Вуковим саборима (2008-2023). Ово дело представљено је и на 90. Вуковом сабору, 15. септембра 2023. године, у Лозници и Тршићу.

Уводну реч поднео је Славко Вејиновић, управник Вукове задужбине, а о књизи су говорили академик Светислав Божић, Вељко Брборић, Бранко Златковић, Снежана Симић Нешковић и Бошко Сувајџић, аутор.

У расправи је подвучена суштинска оцена коју је аутор изнео у књизи да су беседе и беседници на Вуковим саборима, увек представљали основу око које се окретао свет Вукових сабора. Од избора беседника и његовог саборског говора много је тога зависило. Саборске свечаности су се памтиле и памте, управо по беседницима и њиховим беседама.

У разговору је наглашено да је Вукова задужбина, од свог оснивања (1987), нераскидиво везана за Вука, Вукове саборе и Тршић. Она је имала значајну улогу у обликовању саборских програма, односно њених културно-уметничких и образовних садржаја, пре све­га у организовању округлих столова, отварању изложби, представљању књига и других публикација – о чему и сам аутор у књизи опширно говори.

Учесници скупа подсетили су се и на активности да је Вукова задужбина од 1999. године организовала и своје Саборске дане. Програм је трајао у току саборске недеље, у месецу септембру, и том приликом представљали су се огранци Вукове задужбине.

У Дому Вукове задужбине у Београду одржавани су округли столови о актуелним и важним друштвеним темама. На њима су учествовали истакнути научни радници, ствараоци у култури, образовању, информисању, издаваштву и другим друштвеним областима. До сада је одржано двадесетак округлих столова.

Радови са ових расправа објављивали су се у Даници, листу Задужбина, а о неким расправама Задужбина је издала и посебне публикације. Рецимо да је Зборник Актуелност Вукових порука Задужбина објавила 2009. године, а Зборник Творци српског књижевног језика Задужбина је објавила заједно са Институтом за књижевност и уметност 2011. године.

У оквиру ове сарадње Драшко Ређеп, тадашњи председник Одбора Вукове задужбине за доделу награда у уметности, на 76. Вуковом сабору, 2010. године, отворио изложбу накита Снови Хиландара Славољуба Галића Ђанија, добитника награде Вукове задужбине за уметност 2009. године.

На 88. Вуковом сабору представљена је изложба Вукове задужбине Вук и Немци, која је дала преглед епохе у којој су Срби и Немци, захваљујући превасходно Вуку, Копитару и Гриму, имали изванредну културну сарадњу и међусобно уважавање. Ова изложба обишла је и нека универзитетска места у Немачкој и постигла запажен успех. Свуда је била добро прихваћена и примљена.

У књизи је аутор посебно истакао да су у програмским садржајима Вукових сабора активно учествовали и огранци Вукове задужбине, као што су огранци у Градишци, Чачку, Нишу, Жабљаку и посебно Огранак Вукове задужбине у Гимназији „Вук Караџић“ у Лозници.

Вукови сабори дали снажан подстицај унапређивању сарадње и повезивању установа у области културе, образовања и духовности код нас, као што су САНУ, СПЦ, Универзитети у Србији, Матица српска, Институт за књижевност и уметност, Међународни славистички центар и други.

Посебну пажњу у књизи аутор је посветио подсећању на значајне догађаје и личности који су имали снажан одраз на Вукове саборе, па и на каснија збивања. У књизи је аутор дао све беседе које су изговорене на Саборима од 2008 до 2023. године, а било је 16 говорника. Поред тога, аутор је дао и опширну хронику Сабора, у којој су наведене све активности и догађаји који су се десили у току Сабора или су на неки начин били везани за сам Сабор.

Велики допринос квалитету књиге дала је и Фото-галерија Вукових сабора, без које не би било могуће сликом пренети бар део ам­би­јента и атмосфере Вукових сабора. Све то даје посебну вредност овој књизи, за коју је речено да због своје документарности има трајну вредност и да ће, како време буде одмицало, њен значај постајати све већи.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

О КЊИЗИ БЕСЕДЕ И БЕСЕДНИЦИ НА ВУКОВИМ САБОРИМА