Тринаеста трибина Вукова задужбине одржана је у понедељак, 4. децембра 2023. у Свечаној сали Вукове задужбине

На трибини је представљен пројекат Фонда за науку Републике Србије из програма ИДЕНТИТЕТИ: Међународне миграције студената у контексту Србије и (ре)конструкција идентитета: Кључна питања и елементи за јавне политике / International student migration in the Serbian context and (re)construction of identity: main issues and inputs for policy making (акроним: IS-MIGaIN).

На Трибини су говориле научна саветница др Весна Лукић (руководилац пројекта) и научна сарадница др Нена Васојевић са Института друштвених наука у Београду. Присутне је у име Вукове задужбине поздравио Славко Вејиновић, управник послова.

Пројекат заједнички реализују Институт друштвених наука, Београд (са статусом института од националног значаја), Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Филозофски факултет Универзитета у Београду и Институт за архитектуру и урбанизам Србије. Посебан квалитет пројекта је његова концептуална интердисциплинарност уз коју треба додати и мултидисциплинарна научна усмерења свих сарадника (др Снежана Стојшин, др Владан Видицки, др Милица Весковић Анђелковић, др Весна Лукић, др Јелена Деспић, др Јасна Петрић и др Нена Васојевић).

Као основни циљ пројекта постављено је продубљивање научног разумевања везе између идентитета и искуства међународне миграције студената у контексту земаља са релативно високом емиграцијом, као што је то Србија. Истраживање је фокусирано ка откривању утицаја миграционог искуства и новог друштвеног окружења на трансформацију идентитета ’међународних’ студената будући да се ’међународни’ студенти оцењују као најбрже растућа група миграната у свету. Пројекат полази од неспорне чињенице да је високообразована радна снага са међународним искуством важан елемент економског и друштвеног напретка. Увидом у текуће стање у друштвеним наукама открива се велико интересовање истраживача за ову тему, али углавном из перспективе земаља пријема.

У складу са програмом ИДЕНТИТЕТИ Фонда за науку Србије потребно је током рада на пројекту испитати (ре)конструкцију идентитета, односно одговорити на питање да ли и на који начин искуство школовања у иностранству утиче на идентитет студената, на њихов лични и професионални живот. Миграционе праксе ’међународних’ студената су динамична и међусобно повезана транснационална искуства која доводе до константне изградње и обогаћивање њиховог социјалног, културног, просторног, професионалног идентитета те формирање космополитског или флуидног идентитета. Осим синхроне, истраживање има и своју историјску димензију те ће се бавити и развојем интелектуалне елите у Србији од 19. века до данас.

Планирано квантитативно истраживање заснива се на посебно креираним упитницима и резултатима добијеним у фокус групама у оквиру четири категорије: студенти из Србије који студирају најмање годину дана у иностранству, стручњаци до 35 година који су студирали најмање годину дана у иностранству и вратили се у Србију, стручњаци до 35 година који су студирали најмање годину дана у Србији и вратили се у матичну земљу или отишли у неку трећу земљу, и, на крају, страни студенти који студирају најмање годину дана у Србији.

Објављивање првих резултата пројекта планирано је у посебном темату часописа Социолошки преглед LVII (4)/2023 тематски блок „Међународне миграције и мобилност студената: научене лекције и могућности унапређења”. Пројекат има свој сајт: https://ismigain.rs/index.php/sr/ а има и отворен приступ пројектним упитницима: https://idn.org.rs/anketa-za-studente-skolovane-u-inostranstvu/

У разговору који је уследио после представљања пројекта отворена су актуелна питања студирања припадника мањинских група из Србије у матичним земљама и условима студирања у Словенији на словеначком језику. Са друге стране постављено је питање о квалитету и доступности наставних програма намењених страним студентима у Србији као и њихов социјални положај (смештај, храна и стипендије). Као једнако актуелно питање показало се и стање укључености нових миграната из Русије и Украјине у високошколски систем Србије.

Биљана Сикимић

ОДРЖАНА 13. ТРИБИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ