Понедељак, 18. децембар у 11 часова

Пројекат Фонда за науку Републике Србије, програм ИДЕНТИТЕТИ: Наративизација етничког идентитета адолесцената културно доминантног и мањинског порекла и улога школског контекста / Narrativization of ethnic identities of adolescents from culturally dominant and minority backgrounds, and the role of the school context (акроним: NIdEA).

Говоре: др Наташа Симић, виши научни сарадник Института за психологију Филозофског факултета у Београду, проф. др Данијела Петровић, редовни професор Одељења за психологију Филозофског факултета у Београду, Наталија Игњатовић, истраживач-сарадник Одељења за психологију Филозофског факултета у Београду и Хана Сејфовић, асистент департмана Филозофске науке и уметност Државног универзитета у Новом Пазару.

Модератор: Биљана Сикимић

ЧЕТРНАЕСТА ТРИБИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ