Шеснаеста трибина Вукове задужбине одржана је у понедељак, 26. фебруара у Свечаној сали Вукове задужбине.

На трибини је представљен пројекат Фонда за науку Републике Србије из програма ПРИЗМА: Популациона динамика у контексту изазова животне средине у Србији / Population dynamics under environmental challenges in Serbia (акроним: POPENVIROS).

О пројекту су говорили редовни професори Географског факултета Универзитета у Београду др Вера Глигоријевић (шеф одсека за демографију) и др Славољуб Драгићевић (шеф катедре за физичку феографију), као и др Иван Маринковић, виши научни сарадник Института друштвених наука. Учеснике и госте трибине поздравио је Славко Вејиновић, управник Вукове задужбине.

Интердисциплинарни истраживачки тим пројекта Популациона динамика у контексту изазова животне средине у Србији (руководилац др Наталија Мирић, доцент Географског факултета) чине истраживачи из четири научне институције: Географског факултета, Факултета организационих наука, Економског факултетета Универзитета у Београду и Института друштвених наука у Београду.

Као основни циљеви пројекта постављени су истраживање утицаја животне средине на три компоненте популационе динамике (фертилитет, морталитет и миграције) у Србији, затим идентификација демографских група становништва сензитивних на изазове животне средине и израда што је могуће реалистичнијих популационих пројекција у овом контексту. Методологија истраживања подразумева комбиновање демографских, еколошких и социоекономских података из различитих извора и нивоа (национални/регионални/индивидуални). За испитивање каузалних веза и путева биће примењени модели структурних једначина, а плириране су и квалитативне истраживачке методе које би требало да осветле субјективне доживљаје изазова животне средине и њихов утицај на одређене демографске исходе, односно на ставове саговорника о рађању или о миграцијама.

Као очекивани резултати пројекта истакнути су научни и апликативни (политички) значај за реалистичан популациони сценарио у Србији и дугорочно планирање јавних политика. Пројектом је предвиђена израда Open data окружења путем Query tool-a: ова база података требало би да омогући интердисциплинарно и вишенаменско коришћење података и резултата пројекта и након његове реализације. Посебан број научног часописа Становништво биће посвећен резултатима рада пројекта.

У разговору који је уследио после представљња пројекта учествовали су др Иван Новковић (Географски факултет), др Александра Анић (Економски факултет), др Петар Васић (Географски факултет), др Биљана Анђелковић (Етнографски институт САНУ), др Марија Дробњаковић (Географски институт „Јован Цвијић” САНУ), др Весна Лукић (Институт друштвених наука) и студенти Географског факултета. Истраживање свеобухватног утицаја животне средине на популациону динамику оцењено је као пионирски научни подухват у Србији, а поменут је и методолошких сличан пројекат Универзитета у Болоњи. Постављена су питања о нивоу на који ће бити примењена статистка (углавном критични региони), затим о модалитетима планираног квалитативног истраживања, о одрживости базе података по завршетку пројекта и релевантности статистичких података добијених Пописом 2022.

Биљана Сикимић

ОДРЖАНА 16. ТРИБИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ