Пета Трибина Вукове задужбине одржана је 26. јануара 2023. године, на којој је разговарано о Пројеку Фонда за науку Републике Србије ‒ програм ИДЕЈЕ: Јавни дискурс у Републици Србији (Public discourse in the Republic of Serbia), https://javnidiskurs.rs/. Говорили су: руководилац пројекта др Весна Ђорђевић (Институт за српски језик САНУ), проф. др Марина Николић (Институт за српски језик САНУ и Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици) и др Слободан Новокмет (Институт за српски језик САНУ).

У расправи је истакнуто да се представљени појекат реализује на Институту за српски језик САНУ, почевши од јануара 2022. године, а да је његов завршетак планиран за јануар 2025. годне. Пројекат се бави истраживањем употребе језика и анализом различитих лингвистичких карактеристика у разноврсним типовима текстова који припадају јавном дискурсу кроз све језичке нивое ‒ почевши од фонетике и фонологије, преко морфологије и синтаксе, затим лексике и лингвистике текста. Публици у Задужбини приказана су четири „радна пакета”: израда језичког анотираног корпуса текстова јавног дискурса са планираних милијарду токена; израда научно-популарног приручника; затим израда три свеске речника нових речи у српском језику (прва свеска је већ доступна на сајту пројекта (https://javnidiskurs.rs/recnik-novih-reci-u-srpskom-jeziku/). У последњи „радни пакет” сарадници пројекта су укључили дисеминацију резултата свог рада и наменили га широј публици. На крају реализације пројекта планирана је завршна конференција: за сада су неки прелиминарни резултати већ објављени на сајту и на посебно отвореном Јутјуб каналу (први од планирана три округла стола Језик медија данас: https://www.youtube.com/watch?v=5aj7-lz6Ep4). У истом циљу приближавања науке широј публици пројекат је отворио и своју фејсбук страницу (https://m.facebook.com/people/Javni-diskurs-u-Republici-Srbiji/100077680518936/).

У разговору који је уследио после представљања пројекта учествовали су: др Тања Петровић (ZRC SAZU, Љубљана), др Марија Мандић (Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд), др Ђорђе Оташевић (Институт за српски језик САНУ) и др Јована Јовановић (Институт за српски језик САНУ). Постављена су питања у вези са конкретним радом на планираном веб корпусу и његовим односом према постојећем корпусу srWaC. Показало се, речено је у расправи, да је за развој корпуса посебно била значајна сарадња са стручњацима за компјутерску лингвистику из Немачке и Словеније. Велики број питања тицао се односа према норми и фреквенцији употребе лексема у речнику, затим о употреби феминитива и језику таблоидне штампе. Сарадници на пројекту истовремено су активни и на добро познатом и веома коришћеном сајту Института за српски језик САНУ jezikofil_rs.

Учеснике Трибине поздравио је проф. др Бошко Сувајџић, председник Скупштине Вукове

задужбине.

Модератор: Биљана Сикимић

Одржана Пета Трибина Вукове задужбине