Четвртак, 26. 1. 2023. у 11 часова

Пројекат Фонда за науку Републике Србије, програм ИДЕЈЕ. Јавни дискурс у Републици Србији (Public discourse in the Republic of Serbia), https://javnidiskurs.rs/

Говори: руководилац пројекта др Весна Ђорђевић (Институт за српски језик САНУ)

Модератор: Биљана Сикимић

Трибина Вукове задужбине