Седма трибина Вукове задужбине одржана је 31. марта 2023. у свечаној сали Дома Вукове задужбине.

Представљен је пројекат Етнографског института САНУ: Фолклорна збирка Етнографског института САНУ и изазови њене дигитализације. Говорили су: др Ђорђина Трубарац Матић, виши научни сарадник ЕИ САНУ, др Милан Томашевић, научни сарадник ЕИ САНУ и др Нина Аксић, научни сарадник ЕИ САНУ.

Рад на дигитализацији фолклорне збирке (која се углавном састоји од, условно речено, „фолклора народноослободилачке борбе” и „фолклора радних акција”) и изради њене претраживе дигиталне базе започела је 2022. године, захваљујуђи групи ентузијаста и финансијској подршци Министарства културе. Од посебног значаја је чињеница да је исте 2022. године на Етнографском институту запослен и квалификован архивиста будући да научни истраживачи нису иницијално обучени за архивистичке послове, нити су на било који начин за њих стимулисани. Публици је у првом делу излагања представљен историјат настанка фолклорне збирке и примењена методологија њеног теренског прикупљања, а у другом ‒ комплексни проблеми са којима су се савремени истраживачи сусрели у раду са архивираном грађом (рукописном и делимично прекуцаном), 60‒70 година после њеног настанка. Процена да је да збирка садржи око 20.000 наслова за чију је комплетну дигитализацију потребно десетак година рада. Самој бази може се приступити на адреси: https://folklornazbirka.ei.sanu.ac.rs/lppesme/

Детаљнији историјат Фолклорне збирке Етнографског института САНУ изложен је раду Ђурђине Трубарац Матић:

https://folkloristika.org/digitalna-baza-folklorne-zbirke-etnografskog-instituta-SANU.php

У разговору који је уследио после представљања пројекта дигитализације покренута су питања настанка саме збирке и њеног садржаја у оквиру идеолошке матрице краја четрдесетих и педесетих година 20. века у социјалистичкој Југославији, затим питање досадашње доступности појединих записа и разлога зашто је својевремено прекинут рад на њиховом теренском прикупљању и објављивању. Истакнута је потреба за израдом библиографије записа из ове збирке, одговарајућег тематског зборника радова, као и ургентна потреба за дигитализацијом постојеће Етнографске збирке Архива САНУ. Указано је и на проблем непрепознатљивости рада научних истраживача у домену дигиталне хуманистике и хитне потребе за изналажење могућности за његову валоризацију. У дискусији су учествовали др Марко Стојановић (Етнографски музеј), др Дејан Крстић (Народни музеј Зајечар), др Бранко Златковић (ИКУМ, Београд) и професор др Славица Гароња Радованац (Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу).

Учеснике Трибине поздравио је др Бранко Златковић, председник Управног одбора Вукове задужбине.

Др Биљана Сикимић,
модератор Трибине

Одржана седма Трибина Вукове задужбине