У петак, 7. октобра 2022. године у Свечаној сали Дома Вукове задужбине одржана је Трибина на којој је представљен рад пројекта Матице српске (њеног Одељења за књижевност и језик) Обредна исхрана у Војводини: енциклопедијски речник термина (2021‒2024). Говориле су руководилац пројекта др Милина Ивановић Баришић (Етнографски институт САНУ) и сарадница на пројекту др Нина Аксић (Етнографски институт САНУ). Излагање је обухватило и преглед резултата рада на пројекту Матице српске који је непосредно претходио ‒ Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспекти (2009‒2020), чији је руководилац била др Софија Милорадовић, а чији су резултат, између осталог, објављени Упитник за рад на терену (2011) и тематски зборник радова Обредна пракса ‒ речима о храни (2014), као и прикупљена и транскрибована теренска грађа из преко 20 српских насеља Баната, Бачке и Срема.

Учеснике трибине и госте су поздравили, у уме домаћина, проф. др Бошко Сувајџић, председник Скупштине Вукове задужбине и управник Вукове задужбине господин Славко Вејиновић. Модератор је била др Биљана Сикимић.

ОДРЖАНА ТРИБИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ