У Свечаној сали Дома Вукове задужбине, 27. децембра 2019. године, потписан је Протокол о сарадњи озмеђу Вукове задужбине и Српског просвјетног и културног Друштва Просвјета у Бечу. Протокол су потписали Бошко Сувајџић, председник Управног одбора Вукове Задужбине и Срђан Мијалковић, председник Српског просвјетног и културног Друштва Просвјета Аустрија. Овим протоколом наставља се процес бољег повезивања и веће сарадње Вукове задужбине и бечке Просвјете, која траје већ више година.

У Протоколу је посебно назначено да Просвјета Аустрија и Вукова задужбина имају заједнички интерес да међусобно сарађују, а све у циљу унапређења обављања основне делатности, сагласно утврђеним својим програмима и плановима рада. У том смислу, у Протоколу је утврђено да ће обе стране размењивати информације из области културе, науке, уметности, неговања и очувања српског језика и писма и друштвених питања и да ће једна другој пружати помоћ из појединих области којима се баве. Истакнуто је, такође, да ће обе стране заједнички обележавати јубилеје и значајне годишњица из културе и историје обе земље, посебно у контексту промоције и неговања и очувања српског језика и писма, културе и традиције и да ће, у оквирима својих могућности, активно радити на проширењу културне сарадње између Републике Србије и Републике Аустрије.

Потписивању Протокола, испред Вукове задужбине, присуствовали су Миодраг Матицки, Славко Вејиновић, Снежана Бојић, Љиљана Симић, као и Дејан Мастиловић, члан Главног одбора СПКД Просвјета Аустрија.

Потписан Протокол о сарадњи Вукове задужбине и Српског просвјетног и културног друштва Просвјета Аустрија