Басне на српском и енглеском језику

„…Међу светским баснописцима од Езопа до наших дана, чије су поједине само упрошћене басне преузимане и нуђене деци, више као пример за књижевну форму, Путниковић је у неколико богато илустрованих збирки био доследан пишући своје приче о животињама искључиво за децу. Оне су велико радовање деце природном животу који оличавају животиње и биљке.
Те збирке у преводима са истом лепотом, донеле су радост многој деци света, па и деци пишчевог изворног српског језика, нарочито у двојезичним српско-енглеским издањима. Пишући за децу, Путниковић је стекао своје место у савременој енглеској и српској књижевности намењеној деци. Та места чекају своје оцењиваче и историчаре књижевности да их потврде.“ – Милован Витезовић

„Радомир Путниковић припада племенитом соју писаца моралиста који јесу део битне европске, и не само европске традиције, макар да их на данашњој, не само нашој књижевној сцени нема у великом броју. Та особеност свакако није никакав Путниковићев минус. Реч је управо о једном опредељењу захваљујући коме нам се његово горко а духовито, критичко и борбено казивање, та књижевна битка за истину и свест, убедљиво препоручује.“ – Срба Игњатовић

„Уметничка вредност Путниковићевих басана, између осталог, лежи и у одликама његовог стила. Оне носе са собом извесну смиреност и отменост. У њима нема сувишних речи. Његов стил је био од самог почетка уметничког стварања, да речима буде тесно а мислима широко. Поред тога ипак има лепих, кратких описа природе и изнијансиране карактеризације ликова који ову литературу не своде само на поуку.“ – Гордана Малетић

Ова збирка басни уметнички је обликована сјајним илустрацијама Ане Григорјев, добитницом награде „Доситејево перо“ 2014.

Издавачи / Суиздавачи: Издавачка кућа Прометеј, Креативни центар

Књигу „Триста слајувевих песама“ Радомир Путниковић наменио је Легату Радомира Путниковића у Вуковој задужбини

Цена: 1800 динара

Радомир Путниковић: Триста славујевих песама / Three Hundred Nightingale Songs