Поштовани чланови Управног одбора,

Обавештавамо вас да ће се седница Управног одбора Вукове задужбине одржати у четвртак, 30 новембра 2023. године, у Свечаној сали Дома Вукове задужбине, с почетком у 13,00 часова.

На седници ће се размотрити материјали припремљени за 36. Скупштину Вукове задужбине, која ће се одржати 7. децембра 2023. године, у Свечаној сали Народне библиотеке Србије, ул. Скерлићева бр. 1.

За седницу Управног одбора предлажем следећи Дневни ред:

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
  2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР 2022–ОКТОБАР 2023.
  3. ПРОГРАМ РАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР 2023–ОКТОБАР 2024.
  4. ДОПУНА ОРГАНА И ТЕЛА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ: ИЗБОР ЈЕДНОГ ЧЛАНА У ОДБОР ЗА НАГРАДУ У НАУЦИ
  5. ПРЕДЛОГ ПРИЗНАЊА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ: ВЕЛИКИ ДОБРОТВОР, ДОБРОТВОР и ЗАХВАЛНИЦА
  6. САОПШТЕЊА О НАГРАДАМА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
  7. ТЕКУЋА ПИТАЊА

У Прилогу вам достављамо, у ПДФ формату, материјале припремљене за 36 Скупштину, који су већ стављени и на Веб-сајт Вукове задужбине

Очекујемо Вас с добродошлицом,
Председник Управног одбора
Др Бранко Златковић

Седница Управног одбора Вукове задужбине