Понедељак, 4. децембар 2023. у 12 часова

Пројекат Фонда за науку Србије, програм ИДЕНТИТЕТИ: Међународне миграције студената у контексту Србије и (ре)конструкција идентитета: Кључна питања и елементи за јавне политике / International student migration in the Serbian context and (re)construction of identity: main issues and inputs for policy making (акроним: IS-MIGaIN)

Говоре: др Весна Лукић, научна саветница, Институт друштвених наука, Београд и др Нена Васојевић, научна сарадница, Институт друштвених наука, Београд

Модератор: Биљана Сикимић

ТРИНАЕСТА ТРИБИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ