Понедељак, 26. фебруар у 12 часова

Пројекат Фонда за науку Републике Србије, програм ПРИЗМА: Популациона динамика у контексту изазова животне средине у Србији / Population dynamics under environmental challenges in Serbia (акроним: POPENVIROS).

Говоре: др Наталија Мирић, доцент Географског факултета у Београду, др Иван Маринковић, виши научни сарадник Института друштвених наука, Београд и др Славољуб Драгићевић, редовни професор Географског факултета у Београду.

Модератор: Биљана Сикимић

ШЕСНАЕСТА ТРИБИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ