Позивамо Вас да учествујете у раду заједничке седнице Скупштине и Савета Вукове задужбине, која ће се одржати у четвртак, 16. децембра 2021. године, у 11,00 часова, у Свечаној сали Дома Вукове задужбине, Краља Милана бр. 2, Београд.

ДНЕВНИ РЕД

 1. УВОДНА РЕЧ БРАНКА ЗЛАТКОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 2. БЕСЕДА БОШКА СУВАЈЏИЋА, ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 3. ИНФОРМАЦИЈА О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ 33. СКУПШТИНЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР 2020–ОКТОБАР 2021.
 5. ПРОГРАМ РАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР 2021–ОКТОБАР 2022.
 6. ДИСКУСИЈА
 7. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА И ПРОГРАМА РАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 8. ДОПУНА ОРГАНА И ТЕЛА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ:
  – ИЗБОР ЈЕДНОГ ЧЛАНА У УПРАВНИ ОДБОР
  – ИЗБОР ЈЕДНОГ ЧЛАНА У ОДБОР ЗА НАГРАДУ У НАУЦИ
 9. УРУЧИВАЊЕ ПРИЗНАЊА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ: ВЕЛИКИ ДОБРОТВОР, ДОБРОТВОР и ЗАХВАЛНИЦА
 10. САОПШТЕЊА О НАГРАДАМА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 11. ТЕКУЋА ПИТАЊА

Очекујемо Вас са добродошлицом,

Председник Скупштине и Савета
Вукове задужбине
проф. др Бошко Сувајџић, с.р.

Заједничка седница Скупштине и Савета Вукове задужбине