Удружење „Чувари дела Вука Караџића” из Чачка (Огранак Вукове задужбине), под покровитељством Града Чачка објављујe Литерарни конкурс за ученике основних и средњих школа у земљи и иностранству „Млади чувари српске народне културе” за 2021. г.

Право учешћа на конкурсу имају сви ученици основних и средњих школа у земљи и иностранству који пошаљу радове написане на српском језику и ћирилици.

Конкурс је отворен од 6. октобра 2021. године до 6. новембра 2021. године.
А) Ученици из Републике Србије

Ученици из Републике Србије конкуришу појединачно, у оквиру узрасних категорија: 

 • први циклус образовања – од првог до четвртог разреда ОШ;
 • други циклус образовања – од петог до осмог разреда ОШ; 
 • трећи циклус образовања – средња школа.

Б)  Ученици из дијаспоре

Ученици који живе изван Републике Србије могу да конкуришу само за колективну (групну) награду:

Специјално признање за очување српског језика и ћирилице  „Млади чувари српске народне културе”.

Изузетно, Удружење задржава право да додели похвалнице и за појединачне радове ученика из иностранства, које би биле прослеђене само електронским путем.

НАГРАДЕ

Награде се састоје од диплома и књига које обезбеђују Град Чачак и донатори.

А. У сва три циклуса (три узрасне категорије) стручни жири ће одабрати и наградити књигом и дипломом по три најсупешнија рада (укупно девет радова). Пригодне награде ће бити уручене на свечаном програму „Млади чувари српске народне културе” који би требало да буде  одржан у време прославе Дана града Чачка (у зависности од епидемиолошке ситуације).

Б. Специјално признање за очување српског језика и ћирилице  „Млади чувари српске народне културе” састоји се од дипломе и неколико књига за ученике различитих узраста.

Удружење задржава право да објављује најуспешније радове који буду пристигли на конкурс у публикацији за интернет „Млади чувари српске народне културе”, издањима Вукове задужбине из Београда и/или књижевним часописима за децу са којима Удружење сарађује.

УСЛОВИ КОНКУРСА

А. Услови конкурса за ученике из Републике Србије:

 • прихватају се само радови који нису претходно објављени ни у штампаним ни у електронским публикацијама, а ни на друштвеним мрежама;
 • радове ученика из Републике Србије треба слати у три штампана (откуцана) примерка, са назначеном узрасном категоријом, на адресу Удружења: Легат Школске управе, Цара Душана бб, 32 000 Чачак, најкасније до 6. новембра 2021. г;
 • један ученик има право да учествује на конкурсу само са једним радом;
 • прихватају се само радови откуцани ћирилицом, на српском језику;
 • радове потписати пуним именом и презименом ученика и наставника/ментора, написати број телефона и имејл ученика или ментора, уз податке о разреду, одељењу, школи, месту; 
 • радови могу да буду поетски (песма, поема) или прозни (кратка прича до 5.000 карактера са размаком или есеј до 10.000 карактера са размаком);
 • наставници/ментори треба да, заједно са ученицима, лекторишу радове будући да је правописна коректност једна од одлика које се вреднују.

Радови који не поштују све услове конкурса биће дисквалификовани.

Б. Услови конкурса за ученике из иностранства:

 • прихватају се само радови који нису претходно објављени ни у штампаним ни у електронским публикацијама, а ни на друштвеним мрежама;
 • радови се достављају електронском поштом на имејл: mladicuvari@gmail.com; 
 • групни радови  ученика из иностранства треба да буду написани на српском језику и ћирилици, фонт Times New Roman 12, и прослеђени и у ворду  и у пе-де-еф формату (Word + PDF);
 • уз радове ученика, доставити основне информације о допунској школи или групи која радове доставља.

ТЕМЕ ПО УЗРАСНИМ КАТЕГОРИЈАМА

ПРВИ ЦИКЛУС:

 • Један обичан дан необичне породице…
 • Радосна прича
 • Кад отпутујем до драгих лица

ДРУГИ ЦИКЛУС:

 • Слике из мога завичаја
 • Чија ме реч греје?
 • Подвиг безименог јунака

ТРЕЋИ ЦИКЛУС:

 • Шта вреди ученост без врлина?!
 • „Ко се из човека не пење у Бога, силази у звер.” (Љ. Симовић)
 • Српски језик на друштвеним мрежама

Разултати конкурса ће бити објављени на блогу Удружења,  сајту Вукове задужбине и сајту Школске управе Чачак током децембра 2021. г. Награде ће бити свечано уручене на програму „Млади чувари српске народне културе” у оквиру свачане прославе Дана града Чачка.

Литерарни конкурс за ученике основних и средњих школа у земљи и иностранству