УПРАВНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА „ЧУВАРИ ДЕЛА ВУКА КАРАЏИЋА” И ГРАД ЧАЧАК

ОБЈАВЉУЈУ

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

МЛАДИ ЧУВАРИ СРПСКЕ НАРОДНЕ КУЛТУРЕ

Право учешћа на конкурсу имају сви ученици основних и средњих школа у земљи и иностранству који пишу на српском језику и ћирилици.

Конкурс се реализује за три узрасне категорије:

 • први циклус образовања – од првог до четвртог разреда ОШ;
 • други циклус образовања – од петог до осмог разреда ОШ;
 • трећи циклус образовања – средња школа.

У сва три циклуса (три узрасне категорије) стручни жири ће одабрати и наградити по три најсупешнија рада (укупно девет радова). Вредан књижни фонд за награде, уз дипломе, обезбеђује Град Чачак, као главни покровитељ манифестације. Награде ће бити уручене на свечаном програму „Млади чувари српске народне културе” у склопу обележавања Дана града Чачка.

Удружење задржава право да објављује најуспешније радове који буду пристигли на овај конкурс у електронском билтену „Млади чувари српске народне културе”, издањима Вукове задужбине из Београда и књижевним часописима за децу са којима Удружење сарађује.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 • радови се шаљу електронским путем, на имејл mladicuvari@gmail.com;
 • конкурс није анониман већ се испод рада уписују следећи подаци: име и презиме ученика, разред, одељење, школа, место, име и презиме предметног наставника или ментора;
 • радови треба да буду написани на српском језику и ћирилици, фонт TimesNew Roman 12, у пе-де-еф формату (PDF);
 • један ученик има право да учествује на конкурсу само са једним радом;
 • радови могу да буду поетски (песма, поема) или прозни (кратка прича до 5.000 карактера са размаком или есеј до 10.000 карактера са размаком);
 • рок за достављање радова је 24. новембар 2019. године; наставници/ментори треба да, заједно са ученицима, лекторишу радове будући да је правописна коректност једна од одлика које се вреднују.

ТЕМЕ ПО УЗРАСНИМ КАТЕГОРИЈАМА

ПРВИ ЦИКЛУС

 • Није Чачак рима за облачак
 • Питали смо и баке и деке за старе српске речи неке
 • Опустела села биће опет весела

ДРУГИ ЦИКЛУС

 • Стари предмет са тавана
 • Прича из мог краја
 • Вуче, словима смо твојим повезани са прецима својим

ТРЕЋИ ЦИКЛУС

 • „Једино љубав мирише на бесмртност, јер мирише на Бога.” (Свети ава Јустин Ћелијски / Преподобни отац Јустин Ћелијски, српски светитељ
 • „Тешко је стање када је на уснама светост, а у срцу безакоње и злоба.” (Свети Антоније Велики)
 • Минирај реч „издоминирај” – о туђицама у савременом српском језику

ПОЈАШЊЕЊА ТЕМА

ПРВИ ЦИКЛУС ‒ Иако су наслови тема уобличени као стихови, радови могу да буду и песнички и прозни. Услов је да буду написани самостално и да одражавају дечји доживљај и дечје погледе. Прва тема се односи на Чачак као град са дугом историјом и богатим културним наслеђем, као град који светли својом баштином. Идеја је да се пише о томе због чега се воли Чачак или о културним и/или историјским вредностима, свему ономе што би ученицима била метафора/симбол сунца насупрот облака, кише и мрака на које алудирамо речју „облачак”. Они који су рођени у Чачку могу да пишу због чега воле свој завичај и на шта су поносни, а они који нису из Чачка, могу да се упознају са вредностима овог града и да пишу о својим сазнањима или да на други начин одају пошту Чачку. У основи ове теме је неговање завичајности и родољубља. Друга тема би требало да подстакне ученике на размишљање о речима које су чули од старијих суграђана или рођака, а чије им је значење непознато, јер их њихова генерација не користи (архаизми и историзми). Радови могу да буду написани као књижевно дело (одабрана стара реч постаје мотив књижевног дела) или као писмени састав у којем се тумачи нека непозната реч и образлаже њено значење, уз субјективан однос аутора према самој речи или ономе што та реч означава. Трећа тема може да обухвати и описне и социјалне мотиве (опис села, размишљање о томе зашто су села опустела), али би поента требало да буде светла (који су то тренуци када села нису пуста и када оживе).

ДРУГИ ЦИКЛУС – Теме могу да буду обрађене као песме, кратке приче или писмени задаци. Прва тема би требало да у ученички стваралачки фокус стави неке предмете који више нису у употреби (нпр. преслица, мотовило, наћве, тоцило и сл.) и речју оживи некадашњи живот у Србији. Друга тема је потпуно отворена, може да се односи и на приче из прошлости и на приче из савременог живота, и на сеоски и на градски амбијент, може да буде везана за догађај или доживљај, а може и за личност (историјски познату или непознату), по слободном избору ученика. Трећа тема у књижевној или есејистичкој форми указује на важност језика и поштовање сопствених корена (традиционалне вредности).

ТРЕЋИ ЦИКЛУС – Дозвољена је жанровска разноликост: песме, поеме, кратке приче или есеји. Прве две теме могу да буду посвећене обележавању 800-годишњице аутокефалности СПЦ, односно да им се приступа као религиозним темама, али могу да се тумаче и као теме посвећене љубавним и социјално-критичким мотивима. Трећа тема је лингвистичка и она подразумева критички однос према туђицама у савременом српском језику.

Радови који на имејл mladicuvari@gmail.com буду стигли после наведеног рока и који не буду поштовали техничко упуство овог конкурса неће бити узети у разматрање.

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА