Вукова задужбина од 1990. године додељује годишње награде за науку и за уметност. Награђују се по једно дело у области науке и уметности објављено, изведено или приказано у времену од 1. октобра претходне до 1. октобра ове године.

Награда за уметност додељује се једном аутору за оригинално уметничко дело настало у Србији или иностранству, односно за књижевно дело објављено на српском језику.

Награда за науку додељује се једном аутору за научно дело, оригинални истраживачки научни рад, објављено на српском језику, из научних области којима се бавио Вук Караџић (наука о књижевности, историја, лингвистика, фолклористика, етнологија, етнографија, етномузикологија, географија).

Награда се не додељује за критичка издања, зборнике радова, антологије и приређивачке послове.

Награда се састоји од повеље, плакете с Вуковим ликом и новчаног износа, који утврђује Управни одбор Вукове задужбине.

Предлоге за награде могу подносити појединци, научне и просветне установе и установе културе, као и друштвене организације.

Одлуке о наградама доносе одбори за науку и за уметност које је именовао Управни одбор Вукове задужбине.

Позивамо заинтересована правна и физичка лица да доставе својe предлоге за награде Вукове задужбине за 2015. годину.

Уз предлог доставити образложење и два примерка дела које се предлаже за награду (ако је у питању књига или друга публикација). Предлози се достављају до 1. октобра 2015. године, на адресу: Вукова задужбина, 11000 Београд, Краља Милана 2.

ПОЗИВ ЗА НАГРАДЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ У 2015. ГОДИНИ