Петак, 25. 11. 2022. у 12.30 часова

Пројекат Фонда за науку Републике Србије, програм ИДЕЈЕ. Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia (Угрожени језици и језички варијетети у Србији)

Говоре: руководилац пројекта др Annemarie Sorescu Маринковић, др Светлана Ћирковић, др Мирјана Мирић (Балканолошки институт САНУ), доц. др Мирјана Ћорковић, доц. др Стефана Пауновић Родић (Филолошки факултет, Београд) и проф. др Валентина Соколовска (Филозофски факултет, Нови Сад)

Модератор: Биљана Сикимић

Трибина Вукове задужбине