Позивамо Вас да учествујете у раду заједничке седнице Скупштине и Савета Вукове задужбине, која ће се одржати у уторак, 29. новембра 2022. године, у 11.00 часова, у Свечаној сали Народне библиотеке Србије, ул. Скерлићева бр. 1.

ДНЕВНИ РЕД

 1. УВОДНА РЕЧ БОШКА СУВАЈЏИЋА, ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 2. БЕСЕДА АКАДЕМИКА СВЕТИСЛАВА БОЖИЋА
 3. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 34. СКУПШТИНЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР 2021–ОКТОБАР 2022.
 5. ПРОГРАМ РАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР 2022–ОКТОБАР 2023.
 6. ДИСКУСИЈА О ПРЕДЛОГУ ИЗВЕШТАЈА И ПРОГРАМУ РАДА
 7. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА И ПРОГРАМА РАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 8. ДОПУНА ОРГАНА И ТЕЛА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ: ИЗБОР ЈЕДНОГ ЧЛАНА У ОДБОР ЗА НАГРАДУ У УМЕТНОСТИ
 9. УРУЧИВАЊЕ ПРИЗНАЊА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ: ВЕЛИКИ ДОБРОТВОР, ДОБРОТВОР и ЗАХВАЛНИЦА
 10. САОПШТЕЊА О НАГРАДАМА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
 11. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ФОНДАЦИЈЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ У ГРАДИШЦИ, РЕПУБЛИКА СРПСКА – 20 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ОГРАНКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ У ГРАДИШЦИ
 12. ТЕКУЋА ПИТАЊА

Очекујемо Вас с добродошлицом,

Председник Скупштине и Савета Вукове задужбине
проф. др Бошко Сувајџић, с.р.

Заједничка седница Скупштине и Савета Вукове задужбине